Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Deurne

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Deurne houdende regels omtrent festiviteiten Uitvoeringsbesluit aanwijzing collectieve festiviteiten Deurne 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDeurne
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Deurne houdende regels omtrent festiviteiten Uitvoeringsbesluit aanwijzing collectieve festiviteiten Deurne 2019
CiteertitelUitvoeringsbesluit aanwijzing collectieve festiviteiten Deurne 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Deurne/CVDR490139/CVDR490139_1.html
 2. artikel 2.21 van het Activiteitenbesluit milieubeheer
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-01-201902-01-2020nieuwe regeling

20-11-2018

gmb-2018-255730

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Deurne houdende regels omtrent festiviteiten Uitvoeringsbesluit aanwijzing collectieve festiviteiten Deurne 2019

Burgemeester en wethouders van de gemeente Deurne,

 

Gezien het collegevoorstel, d.d. 9 november 2018;

 

Gelet op artikel 4:2, eerste en derde lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Deurne 2018 en artikel 2.21 van het Activiteitenbesluit milieubeheer;

 

Besluiten:

 

vast te stellen het Uitvoeringsbesluit aanwijzing collectieve festiviteiten Deurne 2019.

 

 

 

 • I.

  Aan te wijzen de volgende collectieve festiviteiten en dagen voor de gehele gemeente:

 • -

  Carnaval (vrijdag 1 t/m dinsdag 5 maart 2019);

 • -

  de dag voorafgaand aan Koningsdag (vrijdag 26 april 2019);

 • -

  Koningsdag (zaterdag 27 april 2019);

 • -

  de dag voorafgaand aan Hemelvaart (29 mei 2019);

 • -

  Hemelvaartsdag (30 mei 2019); en

 • -

  de viering van Oud & Nieuw (de nacht van 31 december 2019 op 1 januari 2020).

 

 • II.

  Aan te wijzen de volgende collectieve festiviteiten en kermisdagen voor de volgende kernen of delen van de gemeente:

 • -

  Kermis kern Vlierden (donderdag 30 mei t/m zondag 2 juni 2019);

 • -

  Kermis centrum Deurne (vrijdag 21 juni t/m dinsdag 25 juni 2019);

 • -

  Kermis kern Neerkant (vrijdag 5 juli t/m dinsdag 9 juli 2019);

 • -

  Kermis kern Zeilberg (vrijdag 2 augustus t/m dinsdag 6 augustus 2019);

 • -

  Kermis kern Liessel (zaterdag 24 augustus t/m woensdag 28 augustus 2019); en

 • -

  Kermis kern Helenaveen (zaterdag 7 september t/m dinsdag 10 september 2019).

 

 • III.

  Dit besluit treedt na bekendmaking in werking op 2 januari 2019 en geldt tot en met 1 januari 2020.

 

 

  

Besloten in de vergadering van 20 november 2018.

 

 

 

Burgemeester en wethouders voornoemd,

 

 

  

R.R.M. Halffman

gemeentesecretaris

 

 

 

H.J. Mak

burgemeester

 

 

Bezwaar

Hebt u vragen of behoefte aan uitleg over dit besluit? Neemt u dan contact op met het Klantcontactcentrum via het algemene telefoonnummer van de gemeente Deurne 0493 – 387 711 of via de website www.deurne.nl.

 

Als u het niet eens bent met dit besluit en u door dit besluit rechtstreeks in uw belang wordt getroffen, kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift hiertegen indienen bij burgemeester en wethouders, Postbus 3, 5750 AA Deurne. Dit kan tot 6 weken na de dag van bekendmaking van het besluit. In het bezwaarschrift moet u tenminste het volgende opnemen: uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de reden(en) van uw bezwaar. U moet het bezwaarschrift ook ondertekenen.

 

Het maken van bezwaar schorst de werking van het besluit niet. Daarom kunt u als u een spoedeisend belang heeft de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht verzoeken een voorlopige voorziening te treffen (bijvoorbeeld schorsing van het besluit). Aan het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

 

Het postadres van de rechtbank is Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Kijkt u voor meer informatie op http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. of informeert u bij de griffie van de Rechtbank Oost-Brabant (tel. 073 - 6202020)