Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wijk bij Duurstede

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede houdende regels omtrent groenstructuur Groenstructuurplan Wijk bij Duurstede 2018-2038

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWijk bij Duurstede
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede houdende regels omtrent groenstructuur Groenstructuurplan Wijk bij Duurstede 2018-2038
CiteertitelGroenstructuurplan Wijk bij Duurstede 2018-2038
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp
Externe bijlageBijlage 1 Groenstructuurplan

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-11-2018nieuwe regeling

20-11-2018

gmb-2018-255715

2018-536

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede houdende regels omtrent groenstructuur Groenstructuurplan Wijk bij Duurstede 2018-2038

 

De gemeenteraad van Wijk bij Duurstede heeft op 20 november 2018 het Groenstructuurplan Wijk bij Duurstede 2018-2038 vastgesteld.

 

Het groenstructuurplan is een visie van de gemeente op het groen binnen de kernen, met soms ook een doorkijkje naar het landelijk gebied. In het plan worden de bestaande kwaliteiten van de openbare groenstructuur in de bebouwde kom van Wijk bij Duurstede, Cothen en Langbroek beschreven.

 

Het groenstructuurplan geeft aan hoe de groene kwaliteiten in uw wijk of dorp beschermd kunnen worden bij toekomstige ontwikkelingen. Voor de korte termijn zijn in het Groenstructuurplan ook enkele voorstellen opgenomen om de kwaliteit in van het groen te verbeteren. Meer informatie over het plan vindt u op onze website www.wijkbijduurstede.nl.

 

Kenmerk gemeente WbD: 2018-536