Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hengelo

Aanwijzingsbesluit betaald parkeren 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHengelo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit betaald parkeren 2019
CiteertitelAanwijzingsbesluit betaald parkeren 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlageBijlage bij aanwijzingsbesl.betaald parkeren 2019

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 225 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201901-01-2023nieuwe regeling

25-09-2018

gmb-2018-245045

2273451

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit betaald parkeren 2019

Het college van burgemeester en wethouders van Hengelo;

gelet op Afdeling II van de Parkeerverordening 2017 en artikel 8 van de verordening parkeerbelastingen 2019;

besluit:

 

 • 1.

  aan te wijzen de plaatsen, het tijdstip en de wijze waarop tegen betaling van de parkeerbelastingen als bedoeld in artikel 2 onderdeel a, van de Verordening parkeerbelastingen 2019 mag worden geparkeerd zoals vermeld in de bij dit besluit behorende bijlage 1.

 • 2.

  aan te wijzen de plaatsen waarop met een vergunning als bedoeld in artikel 2, onderdeel b, van de Verordening Parkeerbelastingen 2019, mag worden geparkeerd zoals vermeld in de bij dit besluit behorende bijlage 1.

 • 3.

  dat dit besluit in werking treedt met ingang van 1 januari 2019.

 

 

Aldus besloten in de vergadering van het college van

burgemeester en wethouders van Hengelo van 25 september 2018,

de secretaris,

de burgemeester,

 

 

Bijlage 1 “Plaats, tijdstip en wijze van betaald parkeren”

 

1 Plaats en tijdstip betaald parkeren

 • a.

  De parkeerduur voor de drie parkeerplaatsen naast het kantoor van de Rabobank aan de Marskant inclusief de aanwezige gehandicaptenplaats, is beperkt tot 30 minuten. Deze parkeerplaatsen zijn niet bestemd voor vergunninghouders.

 • b.

  De parkeerduur voor de Kiss & Ride parkeerplaatsen aan het Industrieplein, is beperkt tot 60 minuten. Deze parkeerplaatsen zijn niet bestemd voor vergunninghouders.

 • c.

  De parkeerduur voor de Shop & Go parkeerplaatsen is beperkt tot 30 minuten. Deze parkeerplaatsen zijn niet bestemd voor vergunninghouders.

 • d.

  De parkeerduur voor de parkeerplaatsen op de terreinen het Mitchamplein, Ir. M. Schefferlaan, hoek Enschedesestraat/Wolter ten Catestraat, Wolter ten Catestraat, Drienerstraat en Sherwood Rangers is beperkt tot maximaal 24 uur.

 • e.

  De straten in het autovrije gebied zijn: Pastoriestraat, Marktstraat, Marktsteeg, Burgemeester van der Dussenplein, deel Burg. Jansenplein, deel Kloosterhof, deel Wemenstraat, deel Enschedesestraat, Nieuwsteeg, Nieuwstraat, Domineespad, Markt, Veldbleekstraat, Kattenhoek, deel Beekstraat, Telgen, Telgensteeg, deel B.P. Hofstedestraat, Schouwburgplein, Molenstraat, Molensteeg, Brink, Brinkstraat, Beeksteeg, Stationsplein.

 • f.

  De parkeerduur voor de overige plaatsen op straat en in de Beurs is onbeperkt.

 • g.

  De plaats en het tijdstip waarop tegen betaling van de parkeerbelasting als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, mag worden geparkeerd en de plaatsen waar mag worden geparkeerd met een vergunning als bedoeld in artikel 2, onderdeel b, van de Verordening parkeerbelastingen 2019, is het gebied op bijgevoegde kaart dat begrensd wordt door de Oldenzaalsestraat, Bornsestraat, de oude algemene begraafplaats, Coldstream, Bankastraat, Sumatrastraat, Mitchamplein, Deldenerstraat, Tuindorpstraat, Marskant, Dorpsmatenstraat, Prinses Beatrixstraat, Emmaweg, spoorlijn, Nachtegaalspad, Julianalaan, Willem de Clercqstraat, Industriestraat, Industrieplein, Parallelweg L.S., Veloursstraat, Wolter ten Catestraat, Drienerstraat, De Wetstraat en Wemenstraat met uitzondering van het autovrije gebied. Tot dit gebied behoren ook de parkeerterreinen aan de Eikstraat, de Ir. M. Schefferlaan, de Wolter ten Catestraat, de Marskant en de parkeergarage aan de BP Hofstedestraat. Buiten dit gebied behoren tevens de parkeerplaatsen aan de Willem van Otterloostraat en het parkeerterrein Molenborg (Oude Molenweg) tot het gefiscaliseerde gebied.

 

Geldig op

1.

In de gebieden 1 tot en met 5a, b en c zoals omschreven in de Tarieventabel bij de Verordening parkeerbelastingen 2019 van Hengelo

 

Maandag

van 9.00 uur tot 19.00 uur

 

dinsdag

van 9.00 uur tot 19.00 uur

 

woensdag

van 9.00 uur tot 19.00 uur

 

donderdag

van 9.00 uur tot 21.00 uur

 

vrijdag

van 9.00 uur tot 19.00 uur

 

zaterdag

van 9:00 uur tot 19:00 uur

2.

Uitzondering in de vergunninggebieden 1, 3d en 4 zoals omschreven in de Tarieventabel bij de Verordening parkeerbelastingen 2019 van Hengelo

 

gebied 1 - Prinses Beatrixstraat (gehuurde parkeerterreinen De Bolder / UWV)

 

donderdag

van 18.00 uur tot 21.00 uur

 

zaterdag

van 9:00 uur tot 18:00 uur

 

gebied 3d- SherwoodRangers

 

Maandag

van 9.00 uur tot 18.00 uur

 

dinsdag

van 9.00 uur tot 18.00 uur

 

woensdag

van 9.00 uur tot 18.00 uur

 

donderdag

van 9.00 uur tot 21.00 uur

 

vrijdag

van 9.00 uur tot 18.00 uur

 

zaterdag

van 9:00 uur tot 18:00 uur

 

gebied 4 – Willem van Otterloostraat oneven nummers 1 t/m 11 en parkeerterrein Molenborg (Oude Molenweg)

 

Maandag

van 9.00 uur tot 19.00 uur

 

dinsdag

van 9.00 uur tot 19.00 uur

 

woensdag

van 9.00 uur tot 19.00 uur

 

donderdag

van 9.00 uur tot 21.00 uur

 

vrijdag

van 9.00 uur tot 21.00 uur

 

zaterdag

van 9:00 uur tot 19:00 uur

3.

In het gebied 6 zoals omschreven in de Tarieventabel bij de Verordening parkeerbelastingen 2019 van Hengelo

 

maandag t/m zondag 24 uur per dag

Parkeren op Nieuwjaarsdag, 2e Paasdag, Hemelvaartsdag, 2e Pinksterdag, 1e en 2e Kerstdag en Koningsdag is gratis op de parkeerplaatsen in de gebieden 1 t/m 5.

 

2 Wijze van betalen

 • 1.

  Ter zake van betaald parkeren op de parkeerplaatsen in het aangewezen gebied geschiedt het in werking stellen van de parkeerapparatuur door het inwerpen van muntstukken van € 0,10, € 0,20, € 0,50, € 1,00 of € 2,00 dan wel door middel van pinnen of belparkeren.

 • 2.

  Er dienen ten minste zoveel muntstukken in de parkeerapparatuur te worden geworpen als nodig is of het saldo op de gebruikte pinpas dient ten minste zo groot te zijn als nodig is om de gewenste parkeerduur te kunnen parkeren.

 • 3.

  Het, na inwerkingstelling, door de parkeerapparatuur afgegeven parkeerkaartje dient met tijdsaanduiding aan de bovenzijde op een van buitenaf duidelijk leesbare plaats achter de voorruit van het motorvoertuig te worden aangebracht in de gebieden 1 t/m 5.

 • 4.

  De verleende parkeervergunning dient op een van buitenaf duidelijk leesbare plaats achter de voorruit van het motorvoertuig te worden aangebracht of digitaal een geactiveerd parkeerrecht te hebben in de gebieden 1 t/m 5.

 • 5.

  voldoening van de parkeerbelasting als vermeld in artikel 1, onderdeel a van de Verordening Parkeerbelastingen Hengelo 2019 door middel van het inwerking stellen van parkeerapparatuur middels een daarvoor ingerichte camera, mobiele telefoon of computer moet geschieden met inachtneming van de voorschriften die bij de verstrekking van of het toestaan van deze apparatuur werden gesteld.

 • 6.

  De minimum inworp bij parkeerautomaten is € 0,50.

 

 

Behoort bij het besluit van burgemeester en

wethouders van 25 september 2018