Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dalfsen

Actievoorwaarden warmteactie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDalfsen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingActievoorwaarden warmteactie
CiteertitelActievoorwaarden warmteactie
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De warmteactie loopt van 1 november 2017 tot en met 1 november 2019 en het subsidieplafond bedraagt € 130.000,--.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Dalfsen/CVDR285896/CVDR285896_2.html

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-11-201801-11-201801-11-20192e wijziging

06-11-2018

gmb-2018-241303

B&W18-03327

Tekst van de regeling

Intitulé

Actievoorwaarden warmteactie

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen;

gelezen het voorstel van 17 oktober 2018, nummer 3327;

Besluit:

 • 1.

  De looptijd van de warmteactie te verlengen van 1 november 2018 naar 1 november 2019.

 • 2.

  Het bestaande budget te handhaven

 • 3.

  De 2e wijziging van de regeling ‘actievoorwaarden warmteactie’ vast te stellen.

 

Actievoorwaarden warmteactie

Waarom de warmteactie?

De gemeente Dalfsen heeft als missie nu en in de toekomst leefbaar.

Veel eigenaren van bestaande woningen hebben de afgelopen decennia stap voor stap hun woning flink verduurzaamd. Energiebesparende apparaten en verlichting zijn aangeschaft. De daken, muren, vloeren en ramen zijn beter geïsoleerd. Ook stijgt het aantal zonnepanelen.

De laatste stap is afscheid te nemen van de oude vertrouwde gasketel. Hiervoor zijn diverse duurzame alternatieven op de markt zoals een warmtepomp, zonneboilers en pelletkachels. Ook is het mogelijk om gedeeltelijk over te stappen door een duurzaam apparaat te koppelen aan de bestaande gasketel.

Ondanks de aantrekkelijke landelijke ISDE-subsidie loopt de aanschaf van deze apparaten nog niet storm. Het vergt vaak nogal wat puzzel- en installatiewerk voor een goede nieuwe verwarming van de woning. Om de drempel te verlagen geeft de gemeente Dalfsen extra subsidie. Daarnaast wil de gemeente Dalfsen lokale installateurs met deze subsidie verleiden om meer ervaringen op te doen met deze nieuwe technieken.

 

Wat zijn de actievoorwaarden?

 • Een woningeigenaar mag per woning eenmaal subsidie aanvragen.

 • Huurwoningen zijn uitgesloten van deelname omdat via de woonstichting een eigen energieprogramma loopt. Gasloze nieuwbouwwoningen hebben een integraal energiesysteem en komen eveneens niet in aanmerking voor deze subsidie.

 • Woningeigenaren kunnen ervoor kiezen om deels of geheel over te stappen op een duurzame warmte-installatie. De installatie die gedeeltelijk de functie van de gasketel overneemt, is relatief eenvoudig te realiseren. De subsidie voor deze installaties is €500. Als de nieuwe installatie de gehele functie van de gasketel vervangt, dan zijn de installatiekosten vaak hoger. De subsidie voor deze installaties is €1.500. De subsidie is globaal 10% van de kosten.

 • De subsidie wordt alleen verstrekt als de installatie vermeld staat op de meest actuele ISDE-apparatenlijst op www.rvo.nl. Dus naast de installatiesubsidie van de gemeente krijgt de woningeigenaar ook de ISDE-subsidie. De ISDE-subsidie is globaal 15 tot 35% van de kosten van het apparaat. De ISDE-subsidie moet de woningeigenaar zelf aanvragen. Eventueel ondersteunt de gemeente met het invullen van de aanvraag.

 • De installateur heeft haar hoofdvestiging bij voorkeur binnen 25 kilometer van de gemeentegrens van Dalfsen. De installateur werkt volgens de juiste certificaten, actuele ontwerpinstructies en heeft vakdiploma’s voor de aangeboden werkzaamheden.

 • De installateur beoordeelt de woning en informeert de woningeigenaar over de mogelijkheden en risico’s. De offerte voor een gehele vervanging van de gasketel bevat een gespecificeerde berekening van de warmtevraag van de woning. Daarbij moet rekening worden gehouden met de huidige isolatie en inhoud van de woning, het gewenste comfort van de eigenaar en eventuele toekomstige woonveranderingen. Als de gasketel slechts gedeeltelijk wordt vervangen, dan dient alleen de verwachte gasbesparing te worden berekend.

 • In de offerte zijn tevens de kosten opgenomen voor het beheer- en onderhoud gedurende drie stookseizoenen. Zodoende kan de installateur het daadwerkelijke gebruik van de installatie monitoren en afstemmen aan de wensen van de woningeigenaar. Tevens heeft de woningeigenaar een warmtegarantie op basis van de vooraf besproken uitgangspunten.

 • De offerte met berekening wordt door de woningeigenaar gemaild naar energiebesparing@dalfsen.nl. Na controle en goedkeuring wordt de subsidie schriftelijk toegekend aan de woningeigenaar. Na installatie ontvangt de woningeigenaar een eindfactuur van de installateur. De woningeigenaar mailt de eindfactuur en bankgegevens naar de gemeente waarna de subsidie wordt overgemaakt.

 • De warmteactie loopt van 1 november 2017 tot 1 november 2019.

 • Het budget voor de warmteactie is €130.000. Dit bedrag is tevens het subsidieplafond. Om teleurstellingen te voorkomen wordt maandelijks, op basis van ingediende eindfacturen, het subsidiebudget gepubliceerd op de gemeentelijke website en in Kernpunten. Zodra het subsidieplafond is bereikt, worden geen nieuwe subsidies toegekend.

 • Naast de subsidies worden tevens de kosten voor de controle en promotieacties betaald uit het subsidiebudget.

 • Door deel te nemen aan deze actie zijn de woningeneigenaren en installateurs ook bereid om kennis en ervaringen te delen aan andere woningeigenaren.

 • Naast deze actievoorwaarden is de gemeentelijke algemene subsidieverordening 2013 van toepassing (www.overheid.nl). Het college mandateert de beleidsmedewerker Milieu voor de algemene coördinatie van de actie en de toekenning van deze projectsubsidie.