Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Best

Aanwijzingsbesluit verbod voor fietsen en bromfietsen op markten en de kermis

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBest
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit verbod voor fietsen en bromfietsen op markten en de kermis
CiteertitelAanwijzingsbesluit verbod voor fietsen en bromfietsen op markten en de kermis
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpAanwijzingsbesluit verbod voor fietsen en bromfietsen op markten en de kermis

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-11-2018Aanwijzingsbesluit verbod voor fietsen en bromfietsen op markten en de kermis

30-10-2018

gmb-2018-235256

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit verbod voor fietsen en bromfietsen op markten en de kermis

 

 

Burgemeester en wethouders,

 

Overwegende dat het weren van fietsen en bromfietsen, ook als deze aan de hand worden meegenomen, nodig is om de kermis voor bezoekers aantrekkelijk en veilig te maken;

 

Voor de markt alleen geldt dat het ongewenst is om te (brom)fietsen en het meenemen aan de hand van een fiets is toegestaan;

 

gelet op artikel 2:52 Algemene plaatselijke verordening Best 2018;

 

besluiten

 

Aan te wijzen als plaats waar het verboden is zich met een fiets of bromfiets te bevinden:

Het kermisterrein waar de jaarlijkse kermis wordt gehouden tijdens de dagen en gedurende de uren dat de kermisattracties voor het publiek zijn opengesteld.

 

30-10-2018