Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Best

Aanwijzingsbesluit voor hondenlosloopterreinen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBest
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit voor hondenlosloopterreinen
CiteertitelAanwijzingsbesluit voor hondenlosloopterreinen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpAanwijzingsbesluit voor hondenlosloopterreinen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-11-2018Aanwijzingsbesluit voor hondenlosloopterreinen

30-10-2018

gmb-2018-233696

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit voor hondenlosloopterreinen

 

 

Burgemeester en wethouders,

 

Overwegende dat er in de gemeente Best terreinen zijn ingericht waar honden los mogen lopen zonder aangelijnd te zijn in afwijking van het in de bebouwde kom geldende verbod om met een hond te verblijven of te laten lopen als deze niet is aangelijnd;

gelet op artikel 2:57,eerste en tweede lid van de Algemene plaatselijke verordening Best 2018;

 

besluiten

 

De volgende plaatsen aan te wijzen als losloopterreinen waar het verbod om een hond niet aangelijnd te laten verblijven of te laten lopen niet van toepassing is zoals ter plaatse aangegeven met borden met spelregels en een omheining:

 

Landveroveren

A2-strook

Jacob van Wassenaerstraat

Heikantweg/Vliegheuvel

Wilhelminapark/Akkerweide

 

30-10-2018