Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Best

Aanwijzingsbesluit verbod gebruik alcohol in de openbare ruimte

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBest
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit verbod gebruik alcohol in de openbare ruimte
CiteertitelAanwijzingsbesluit verbod gebruik alcohol in de openbare ruimte
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpAanwijzingsbesluit verbod gebruik alcohol in de openbare ruimte

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-11-2018Aanwijzingsbesluit verbod gebruik alcohol in de openbare ruimte

30-10-2018

gmb-2018-233690

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit verbod gebruik alcohol in de openbare ruimte

 

 

Burgemeester en wethouders,

 

Overwegende dat het gewenst is hinderlijk drankgebruik op straat, onder meer door jeugdigen, tegen te gaan;

Gelet op artikel 2:48, eerste lid Algemene plaatselijke verordening Best 2018;

 

besluiten

 

De bebouwde kom van de gemeente Best aan te wijzen als gebied waar het verboden is op een openbare plaats alcoholhoudende drank te gebruiken of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben.

 

30-10-2018