Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Best

Aanwijzingsbesluit hondentoiletten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBest
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit hondentoiletten
CiteertitelAanwijzingsbesluit hondentoiletten
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpAanwijzingsbesluit hondentoiletten

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-11-2018Aanwijzingsbesluit hondentoiletten

30-10-2018

gmb-2018-233674

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit hondentoiletten

 

 

 

Burgemeester en wethouders,

 

Overwegende dat het wenselijk is om in de gemeente Best een aantal locaties aan te wijzen als hondentoilet waar honden hun behoefte kunnen doen zonder dat dit door hun eigenaar of houder opgeruimd hoeft te worden;

gelet op artikel 2:58, vierde lid van de Algemene plaatselijk verordening Best 2018;

 

besluiten

 

De volgende plaatsen als hondentoilet aan te wijzen waar het gebod om uitwerpselen van honden direct op te ruimen niet van toepassing is zoals met een bord en omheining ter plaatse is aangegeven:

 

Mgr. A.F. Diepenstraat/Pastoor A. van Erpstraat

Landveroveren

Spar/Plataan

Leemkuilen/Munterstraat

Bereklauw

Prinses Beatrixlaan (Wilhelminapark)

Prinses Beatrixlaan (nabij sporthal)

Kortenaerstraat/Jacob van Heemskerkstraat

Jan van Speycklaan nr. 1

Kleiheuvel/Droomheuvel

Heivelden Winkelcentrum

Heivelden Dopveldenpad

Heivelden Donderhei

Koningin Julianaweg

Heuveleind/Ziteind

 

30-10-2018