Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Best

Nadere regels voorwerpen op of aan de weg

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBest
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels voorwerpen op of aan de weg
Citeertitel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpNadere regels voorwerpen op of aan de weg

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-11-201830-12-2020Nadere regels voorwerpen op of aan de weg

30-10-2018

gmb-2018-233601

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels voorwerpen op of aan de weg

 

 

 

Burgemeester en wethouders,

 

Overwegende dat voor een aantal categorieën voorwerpen op of aan de weg op voorhand niet in strijd zijn met het verbod tot het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg zoals bedoeld in artikel 2:10, eerste lid Algemene plaatselijke verordening Best 2018;

 

gelet op artikel 2:10, derde lid Algemene plaatselijke verordening Best 2018;

 

besluiten

 

De volgende categorieën voorwerpen aan te wijzen als zijnde niet in strijd met het verbod tot het gebruiken van de weg of weggedeelte:

 

 • a.

  Vlaggen, wimpels en vlaggenstokken;

 • b.

  Zonneschermen, mits deze zijn aangebracht boven het voor voetgangers bestemde gedeelte van de weg en mits:

 • -

  geen onderdeel zich minder dan 2,2 meter boven dat gedeelte bevindt:

 • -

  geen onderdeel van het scherm, in welke stand dat ook staat, zich op minder dan 0,5 meter van het voor het rijverkeer bestemde gedeelte van de weg bevindt;

 • -

  geen onderdeel verder dan 1,5 meter buiten de opgaande gevel reikt;

 • c.

  de voorwerpen of stoffen, die noodzakelijkerwijze kortstondig op de weg worden gebracht in verband met laden of lossen ervan en mits degene die de werkzaamheden verricht of doet verrichten ervoor zorgt, dat onmiddellijk na het beëindigen daarvan, in elk geval voor zonsondergang, de voorwerpen of stoffen van de weg zijn verwijderd en de weg daarvan is gereinigd;

 • d.

  voertuigen, met uitzondering van voertuigen in gestempelde toestand zoals kraanwagens, hijskranen e.d.;

 • e.

  open containers met een maximum hoogte van 1.20 meter tot zonsondergang diezelfde dag

 • f.

  evenementen als bedoeld in artikel 2.24 Apv;

 • g.

  standplaatsen als bedoeld in artikel 5.17 Apv;

  voor zover deze voorwerpen en stoffen op de weg:

 • a.

  geen gevaar of hinder veroorzaken voor personen, goederen of verkeer. De vrije doorgang dient tenminste 1,5 meter te bedragen;

 • b.

  de bereikbaarheid en/of doorgang voor hulpdiensten nooit hinderen;

 • c.

  alleen op een bestaande verharde ondergrond worden geplaatst.  

   

  30-10-2018,