Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Best

Aanwijzingsbesluit verbod parkeren kampeermiddelen en andere voertuigen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBest
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit verbod parkeren kampeermiddelen en andere voertuigen
Citeertitel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpAanwijzingsbesluit verbod parkeren kampeermiddelen en andere voertuigen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-11-2018Aanwijzingsbesluit verbod parkeren kampeermiddelen en andere voertuigen

30-10-2018

gmb-2018-233581

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit verbod parkeren kampeermiddelen en andere voertuigen

 

 

 

Burgemeester en wethouders,

 

Overwegende dat het wenselijk is om het parkeren van kampeermiddelen en andere voertuigen voor recreatie of anderszins voor andere dan verkeerdoeleinden bestemde voertuigen langer dan drie achtereenvolgende dagen binnen de bebouwde kom te weren vanwege de parkeerdruk en overlast die dit kan veroorzaken

 

gelet op artikel 5:6, eerste lid onder a van de Algemene plaatselijke verordening Best 2018;

 

besluiten

 

Alle wegen binnen de bebouwde van de gemeente aan te wijzen als plaats waar het verboden is kampeermiddelen en andere voertuigen voor recreatie of anderszins voor andere dan verkeerdoeleinden bestemde voertuigen langer dan drie achtereenvolgende dagen te parkeren