Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Koggenland

Besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Koggenland houdende regels omtrent openbare orde en veiligheid Aanwijzingsbesluit verboden gebieden voor alcohol en softdrugs

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKoggenland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Koggenland houdende regels omtrent openbare orde en veiligheid Aanwijzingsbesluit verboden gebieden voor alcohol en softdrugs
CiteertitelAanwijzingsbesluit gebied verboden voor alcohol en softdrugs
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-11-2018nieuwe regeling

29-10-2018

gmb-2018-231364

D18.011754

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Koggenland houdende regels omtrent openbare orde en veiligheid Aanwijzingsbesluit verboden gebieden voor alcohol en softdrugs

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Koggenland;

 

heeft het voorstel van Openbare Orde & Veiligheid van 9 oktober 2018 gelezen, en;

 

overwegende, het ingevolge artikel 2:48 lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Koggenland (APV) mogelijk is om een gebied aan te wijzen waar het verboden is om alcoholhoudende drank te gebruiken of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben.

 

overwegende, het ingevolge artikel 2:48 lid 3 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Koggenland (APV) mogelijk is om een gebied aan te wijzen waar het verboden is om softdrugs te gebruiken of openlijk voorhanden te hebben.

 

besluit:

 

de omgeving van en rond de Willibrordustuin, de omgeving rond de ‘Huiskamer’ en het Weerepark, aan te wijzen als gebieden waar het verboden is om alcoholhoudende drank te gebruiken of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te dragen, en waar het verboden is om softdrugs te gebruiken of openlijk voorhanden te hebben, [zoals is aangegeven op de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte situatietekening];

 

 

Burgemeester en wethouders van Koggenland,

24 oktober 2018

de gemeentesecretaris,        

A.M.T. Beuker

de burgemeester,        

R. Posthumus

 

Gewaarmerkte situatie tekening Willibrordustuin:

 

 

Gewaarmerkte situatie tekening ‘Huiskamer’:

 

 

Gewaarmerkte situatie tekening het ‘Weerepark’: