Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoorn

Aanwijzing hele grondgebied als "huis der gemeente' en delegatie van bevoegdheden aan college

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzing hele grondgebied als "huis der gemeente' en delegatie van bevoegdheden aan college
CiteertitelAanwijzing hele grondgebied en delegatie bevoegdheden aan college
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-2018nieuwe regeling

25-09-2018

gmb-2018-206719

1581623

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzing hele grondgebied als "huis der gemeente' en delegatie van bevoegdheden aan college

 

aaknummer: 1581623

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 25 juni 2018

 

Betreft: aanwijzing van het hele grondgebied als ‘huis der gemeente’ en delegatie van bevoegdheden aan het college.

 

De Raad van de gemeente Hoorn besluit:

  • 1.

    het hele grondgebied van de gemeente als ‘huis der gemeente’ aan te wijzen;

  • 2.

    het oude delegatiebesluit van 11-12-2001 in te trekken

  • 3.

    per 1 oktober 2018 de bevoegdheid voor aanwijzing van huwelijkslocaties en het opstellen van nieuwe beleidsregels met nieuwe beoordelingscriteria te delegeren aan het college.

 

 

Hoorn, 25 september 2018

 

 

 

De griffier,                                                 de voorzitter,

 

 

Bekendmaking:

- door opname op www.overheid.nl

- op gemeentelijke website