Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
modulaire gemeenschappelijke regeling Rijk van Nijmegen

Inkoopbeleid MGR 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
Organisatiemodulaire gemeenschappelijke regeling Rijk van Nijmegen
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingInkoopbeleid MGR 2017
CiteertitelInkoopbeleid MGR 2017
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpInkoopbeleid MGR 2017
Externe bijlageInkoopbeleid MGR 2017

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Zie bijlage

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-07-2017nieuwe regeling

05-07-2017

bgr-2018-1216

Besluit algemeen bestuur MGR d.d. 5 juli 2017

Tekst van de regeling

Intitulé

Inkoopbeleid MGR 2017

 

Het algemeen bestuur van de MGR besluit:

 

 

Het bijgevoegde Inkoopbeleid MGR 2017 vast te stellen.

Aldus vastgesteld door het algemeen bestuur van de MGR op 5 juli 2017,

De secretaris,

I. Hol

De voorzitter,

Drs. H.M.F. Bruls