Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hattem

Aanstellingsbesluit onbezoldigd ambtenaar belast met de heffing en/of invordering van gemeentelijke belastingen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHattem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanstellingsbesluit onbezoldigd ambtenaar belast met de heffing en/of invordering van gemeentelijke belastingen
CiteertitelAanstellingsbesluit onbezoldigd ambtenaar belast met de heffing en/of invordering van gemeentelijke belastingen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpAanstellingsbesluit onbezoldigd ambtenaar belast met de heffing en/of invordering van gemeentelijke belastingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 231, tweede lid, van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-09-201811-09-2018nieuwe regeling

11-09-2018

gmb-2018-198572

1130

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanstellingsbesluit onbezoldigd ambtenaar belast met de heffing en/of invordering van gemeentelijke belastingen

GEMEENTE HATTEM

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hattem, de gemeenteambtenaar belast met invordering van gemeentelijke belastingen, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel C2, van de Gemeentewet, ieder voor zoveel zijn bevoegdheid betreft;

 

gelet op de Algemene wet bestuursrecht, de Gemeentewet, het Burgerlijk Wetboek, de Algemene wet inzake rijksbelastingen en de CAR-UWO;

 

besluiten

 

 

I. met ingang van 11 september 2018 medewerkers van Flanderijn Invordering B.V. aan te stellen tot onbezoldigd ambtenaar der gemeentelijke belastingen en hen mandaat te verlenen om op grond van artikel 231, tweede lid, onderdeel D, van de gemeentewet, de heffing en/of invordering van gemeentelijke belastingen uit te voeren:

domicilie kiezende ten gemeentehuize van voornoemde gemeente.

De mandatering geldt tevens voor het ondertekenen van de te vervaardigen dwangbevelen.

 

Hattem, 11 september 2018

Burgemeester en wethouders van Hattem,

Secretaris, Burgemeester,