Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hattem

Aanstellingsbesluit deurwaarders

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHattem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanstellingsbesluit deurwaarders
CiteertitelAanstellingsbesluit deurwaarders
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpAanstellingsbesluit deurwaarders gemeente Hattem

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 231, tweede lid, van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-09-201811-09-2018nieuwe regeling

11-09-2018

gmb-2018-198559

1132

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanstellingsbesluit deurwaarders

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hattem;

Gelet op het bepaalde in artikel 231 lid 2 sub E, van de Gemeentewet en artikel 1;2 van de CAR-UWO;

 

Besluiten:

 

 

I. Met ingang van 11 september 2018 aan te stellen tot onbezoldigd ambtenaar der gemeentelijke belastingen en aan te wijzen als belastingdeurwaarder, de deurwaarders van Flanderijn Invordering B.V., gevestigd en kantoorhoudende aan de Pastoor Wijnhovenpark 3, 5801 BZ Venray.

 

Hattem, 11 september 2018

Burgemeester en wethouders van Hattem,

Secretaris, Burgemeester,