Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hattem

Aanwijzingsbesluit medewerkers gemeentelijke belastingen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHattem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit medewerkers gemeentelijke belastingen
CiteertitelAanwijzingsbesluit medewerkers gemeentelijke belastingen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpAanwijzingsbesluit medewerkers gemeentelijke belastingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 231, tweede lid, van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-09-2018nieuwe regeling

11-09-2018

gmb-2018-198557

1133

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit medewerkers gemeentelijke belastingen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hattem;

Gelet op het bepaalde in artikel 2.1 van de Arbeidsvoorwaardenregeling, artikel 231, tweede lid, onderdeel d van de Gemeentewet;

 

besluit:

 

 

A. aan te wijzen als gemeente-ambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel d van de Gemeentewet, de volgende gemeenteambtenaar:

-Medewerker belastingen en WOZ, mevrouw B.J. Vlieger – Kaman.

B. in te trekken het aanwijzingsbesluit invorderingsambtenaar van 19 mei 2004.

 

Dit besluit treedt op de eerste dag na de dag van de bekendmaking in werking.

 

Hattem, 11 september 2018

Burgemeester en wethouders van Hattem,

Secretaris, Burgemeester,