Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hattem

Aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar/WOZ ambtenaar

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHattem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit heffingsambtenaar/WOZ ambtenaar
CiteertitelAanwijzingsbesluit heffingsambtenaar/WOZ ambtenaar
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpAanwijzingsbesluit heffingsambtenaar/WOZ ambtenaar

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 231 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-09-2018nieuwe regeling

11-09-2018

gmb-2018-198553

1135

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar/WOZ ambtenaar

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hattem;

Gelet op het bepaalde in artikel 2.1 van de Arbeidsvoorwaardenregeling, artikel 231 van de Gemeentewet en artikel 1, tweede lid van de Wet Waardering Onroerende Zaken (Wet WOZ);

 

besluit:

 

 

A. aan te wijzen als gemeente-ambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b van de Gemeentewet alsmede bedoeld in artikel 1, tweede lid van de Wet WOZ, de volgende gemeenteambtenaar:

-Heffingsambtenaar/coördinator WOZ, de heer A. Albada

B. in te trekken het aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar van 1 maart 2005.

 

Dit besluit treedt op de eerste dag na de dag van de bekendmaking in werking.

 

Hattem, 11 september 2018

Burgemeester en wethouders van Hattem,

Secretaris, Burgemeester,