Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Arnhem

Aanwijzingsbesluit Cameratoezicht

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieArnhem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit Cameratoezicht
CiteertitelAanwijzingsbesluit Cameratoezicht
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 151c van de Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Artikel 2.9.1 APV

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-09-201801-01-201801-01-2019Aanwijzingsbesluit Cameratoezicht

07-09-2018

gmb-2018-194120

285076

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit Cameratoezicht

 

DE BURGEMEESTER VAN ARNHEM

 

gelezen / overwegende

 

De gemeenteraad van Arnhem op 1 maart 1999 heeft besloten om de binnenstad/ het uitgaansgebied

van Arnhem te voorzien van een camerasysteem om zodoende verstoringen van de openbare orde en

daarmee gepaard gaande strafbare feiten te voorkomen en bestrijden.

 

De burgemeester op 29 januari 2007 van de gemeenteraad de bevoegdheid heeft gekregen om te

besluiten voor een bepaalde duur ten behoeve van toezicht op openbare plaatsen, stadions en

parkeerterreinen camera’s te plaatsen.

 

Gehoord hebbende de Lokale Driehoek van 30 augustus 2018 waarbij zowel Politie als Openbaar

Ministerie nut en noodzaak van het cameratoezicht onderschrijven en in de wetenschap dat de

gemeenteraad van Arnhem in het najaar van 2018 wordt geïnformeerd over de evaluatie van het cameratoezicht in Arnhem.

 

Gelet op artikel 151c Gemeentewet en artikel 2.9.1 APV

 

Aanwijzingsbesluit Cameratoezicht

 

BESLUIT:

 

Tot het met terugwerkende kracht verlengen met 12 maanden van de termijn van cameratoezicht in het huidige cameragebied tot 1 januari 2019.

 

Ahmed Marcouch