Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Schouwen-Duiveland

Aanwijzingsbesluit belastingdeurwaarder

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSchouwen-Duiveland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit belastingdeurwaarder
CiteertitelAanwijzingsbelsuit belastingdeurwaarder
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpNieuwe verordening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 231 van de Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Gemeentewet artikel 231

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-09-2018Nieuwe verordening

31-07-2018

gmb-2018-191249

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit belastingdeurwaarder

Het college van burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland;

 

gelet op artikel 231, tweede lid, onderdeel e van de Gemeentewet en artikel 2.1 van de Arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Schouwen-Duiveland;

 

b e s l u i t :

 

aan te wijzen als de belastingdeurwaarder:

 

de heer M. Rave, geboren 24 juni 1962 te Epe

 

Dit besluit treedt in werking op 1 september 2018.

 

 

Zierikzee, 31 juli 2018

 

Het college van burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris, de burgemeester,

M.K. van den Heuvel, G.C.G.M. Rabelink