Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Plassenschap Loosdrecht e.o.

Nadere regels voor het kamperen op de openbare recreatie eilanden in het Loosdrechts plassengebied

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePlassenschap Loosdrecht e.o.
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingNadere regels voor het kamperen op de openbare recreatie eilanden in het Loosdrechts plassengebied
CiteertitelNadere regels voor kamperen op de openbare recreatie eilanden
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpKamperen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Plassenschap%20Loosdrecht%20e.o./CVDR612170/CVDR612170_1.html
 2. wet Wet gemeenschappelijke regelingen
 3. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Utrecht/CVDR73924/CVDR73924_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-08-2018Nieuwe regeling

04-04-2018

bgr-2018-1154

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels voor het kamperen op de openbare recreatie eilanden in het Loosdrechts plassengebied

Het dagelijks bestuur van het Plassenschap Loosdrecht e.o.;

Gelet op artikel 16 lid 2 van Verordening Plassenschap Loosdrecht;

Besluit:

 

Vast te stellen de Nadere regels voor kamperen op de openbare recreatie eilanden.

Artikel 1 Toestemming voor kamperen

 • 1.

  het paalkampeerseizoen loopt van 1 april tot 1 november;

 • 2.

  paalkamperen is slechts toegestaan met trekkerstenten voor 1-3 personen;

 • 3.

  paalkamperen is alleen toegestaan op de eilanden Meent en Marcus Pos;

 • 4.

  op de eilanden Meent en Marcus Pos worden maximaal 2 kampeerveldjes aangewezen,

 • 5.

  waarbij binnen een straal van 10 meter vanaf de kampeerpaal maximaal 3 trekkerstentjes geplaatst mogen worden.

 • 6.

  gedurende het kampeerseizoen geldt een verbod voor honden op de kampeerveldjes.

Artikel 2 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze nadere regels treden in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  Deze nadere regels worden aangehaald als “Nadere regels voor kamperen op de openbare recreatie eilanden”.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van het Plassenschap Loosdrecht e.o. gehouden op 4 april 2018.

de voorzitter

de secretaris