Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Eijsden-Margraten

Aanwijzing locaties voor aanplakzuilen ex artikel 2:42 APV

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEijsden-Margraten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzing locaties voor aanplakzuilen ex artikel 2:42 APV
CiteertitelAanwijzing locaties aanplakzuilen, behorend bij Aanwijzingsbesluit ex artikel 2:42 APV (Plakken en kladden)
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpAanwijzingsbesluit Aanplakzuilen Gemeente Eijsden-Margraten

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-08-2018Aanwijzingsbesluit ex artikel 2:42 APV

10-04-2018

gmb-2018-169030

Z/15/INTERN/0215864/270134

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzing locaties voor aanplakzuilen ex artikel 2:42 APV

 

Het college van burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten,

 

Overwegende dat het college van burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten op 10 april 2018 het Aanwijzingsbesluit ex artikel 2:42 APV (Plakken en kladden) heeft vastgesteld;

Dat dit besluit bij het Aanwijzingsbesluit ex artikel 2:42 APV (Plakken en kladden), vastgesteld op 10 april 2018;

 

Besluit:

 

De volgende locaties aan te wijzen waarop aanplakborden cq. aanplakzuilen ex artikel 2:42 lid 4van de APV voor het aanbrengen van meningsuitingen en bekendmakingen worden geplaatst zoals aangegeven op de bij dit besluit en het Aanwijzingsbesluit ex artikel 2:42 APV (Plakken en kladden) behorende situatietekeningen:

 • 1.

  Amerikaplein te Margraten (kadastraal bekend als MGT02A6891)

 • 2.

  Breusterhof te Eijsden (kadastraal bekend als EDN00D7898)

 • 3.

  Gronsvelderkerkplein te Gronsveld (kadastraal bekend als GVD01B3383)

 • 4.

  Raadhuisplein te Cadier en Keer (kadastraal bekend als CDR00A4423)

 

Dit besluit wordt aangehaald als “Aanwijzing locaties aanplakzuilen, behorend bij Aanwijzingsbesluit ex artikel 2:42 APV (Plakken en kladden) en treedt in werking na bekendmaking.

 

Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten