Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dordrecht

Aanwijzingsbesluit gebieden waar de aanwezigheid van honden is verboden in het Nationaal Park De Biesbosch

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDordrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit gebieden waar de aanwezigheid van honden is verboden in het Nationaal Park De Biesbosch
CiteertitelAanwijzingsbesluit Hondenverbod Nationaal Park De Biesbosch
Vastgesteld doorgeattribueerde functionaris
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-08-201801-01-2021nieuwe regeling

29-06-2018

gmb-2018-167508

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit gebieden waar de aanwezigheid van honden is verboden in het Nationaal Park De Biesbosch

 

Het Dagelijks Bestuur,

 

Overwegende:

Dat op grond van artikel 31, derde lid van de Biesboschverordening gebieden in het rechtsgebied kunnen worden aangewezen waar de aanwezigheid van honden is verboden;

 

Gelet op het advies van de bestuurscommissie Nationaal Park De Biesbosch van 29 juni 2018;

 

Gelet op artikel 31, derde lid van de Biesboschverordening;

 

Besluit:

Vast te stellen het navolgende:

Aanwijzingsbesluit gebieden waar de aanwezigheid van honden is verboden in het Nationaal Park De Biesbosch;

 

Artikel 1  

In de hierna te noemen gebieden is het verboden zich met een of meerdere honden te begeven en bevinden:

 • 1.

  Tongplaat,

 • 2.

  stranden Aakvlaai,

 • 3.

  Rietplaat,

 • 4.

  stranden Gat van de Kerksloot,

 • 5.

  stranden van Noordergat van de Plomp,

 • 6.

  recreatieplas Merwelanden.

 

Artikel 2  

Dit besluit wordt aangehaald als Aanwijzingsbesluit Hondenverbod Nationaal Park De Biesbosch.

 

Artikel 3  

Het Aanwijzingsbesluit gebieden waar aanwezigheid van honden is verboden in het Nationaal Park De Biesbosch, zoals vastgesteld op 29 november 2013 wordt ingetrokken.

 

Artikel 4  

Dit besluit treedt in werking op de dag na de bekendmaking.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van het Parkschap Nationaal Park De Biesbosch van 29 juni 2018.

De secretaris, de voorzitter,

G.B.J. de Baaij B.C.M. Stam