Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Stroomopwaarts MVS

Besluit van de directeur van de gemeenschappelijke regeling Stroomopwaarts MVS houdende regels omtrent bevoegdheden Ondermandaatbesluit overgedragen bevoegdheden directeur Stroomopwaarts MVS 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieStroomopwaarts MVS
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit van de directeur van de gemeenschappelijke regeling Stroomopwaarts MVS houdende regels omtrent bevoegdheden Ondermandaatbesluit overgedragen bevoegdheden directeur Stroomopwaarts MVS 2018
CiteertitelOndermandaatbesluit overgedragen bevoegdheden directeur Stroomopwaarts MVS 2018
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt Ondermandaatbesluit directeur Stroomopwaarts MVS 2016.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Stroomopwaarts%20MVS/CVDR609698/CVDR609698_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-07-201801-01-2018nieuwe regeling

30-04-2018

bgr-2018-1098

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de directeur van de gemeenschappelijke regeling Stroomopwaarts MVS houdende regels omtrent bevoegdheden Ondermandaatbesluit overgedragen bevoegdheden directeur Stroomopwaarts MVS 2018

 

De directeur van Stroomopwaarts MVS;

 

gelet op

 

 • -

  afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  artikel 4 en 6 van de Gemeenschappelijke regeling Stroomopwaarts MVS;

 • -

  de besluiten van de colleges van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam, waarbij zij de gemeenschappelijke regeling Stroomopwaarts MVS hebben gewijzigd en de bevoegdheden aan het dagelijks bestuur hebben gemandateerd;

 • -

  de Mandaatinstructie Stroomopwaarts MVS 2018 met het bijbehorende mandaatregister;

 • -

  het ‘Ondermandaatbesluit overgedragen bevoegdheden dagelijks bestuur Stroomopwaarts MVS 2018’, waarmee ten aanzien van de collegebevoegdheden ondermandaat is verleend aan de directeur;

 

 

BESLUIT

 

 

 • 1.

  de unitmanagers,  operationeel managers, teammanagers, consulenten, consulenten schuldhulpverlening,  kwaliteitsmedewerkers, medewerkers invordering en terugvordering en juristen ondermandaat te verlenen ten aanzien van de door de colleges van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam aan het bestuur van Stroomopwaarts MVS gemandateerde bevoegdheden, een en ander overeenkomstig de Mandaatinstructie Stroomopwaarts MVS 2018 en het bijbehorende Mandaatregister Stroomopwaarts MVS 2018;

 • 2.

  in te trekken het Ondermandaatbesluit directeur Stroomopwaarts MVS 2016 alsmede voorgaande versies.

 

 

Dit besluit wordt aangehaald als ‘Ondermandaatbesluit overgedragen bevoegdheden directeur Stroomopwaarts MVS 2018’.

Dit besluit treedt in werking de dag na bekendmaking ervan en werkt terug tot 1 januari 2018.

 

 

 

 

Aldus vastgesteld op 30 april 2018

De directeur voornoemd,

D.J.N.M. Curfs

Publicatiedatum: