Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Enschede

Besluit gebiedsaanwijzing verbod op gebruik soft- en harddrugs 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEnschede
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit gebiedsaanwijzing verbod op gebruik soft- en harddrugs 2018
CiteertitelBesluit gebiedsaanwijzing verbod op gebruik soft- en harddrugs 2018
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Enschede/CVDR332923/CVDR332923_13.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-07-2018Nieuwe regeling

23-07-2018

gmb-2018-159820

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit gebiedsaanwijzing verbod op gebruik soft- en harddrugs 2018

DE BURGEMEESTER VAN ENSCHEDE

 

Gelet op artikel 2:74a van de Algemene Plaatselijke Verordening Enschede 2009 (APV)

 

Overwegende:

 

  • Dat het openlijk gebruik van soft- en harddrugs in de openbare ruimte in het gebied Wilminkplein/ Noorderhagen en omgeving/ Boerenkerkhof leidt tot meldingen bij de politie van overlast, dealen, daadwerkelijk drugsgebruik, aanwezigheid van bekende junks en het aantreffen van gebruikte spuiten en andere drugsattributen;

  • Dat bezoekers en (horeca)ondernemers van drugsgebruik in de publieke ruimte hinder, overlast en gevoelens van onveiligheid en onbehagen ervaren;

  • Dat politie en pleinbeveiligers personen vaak aanspreken op drugsgebruik, maar daartegen niet kunnen optreden vanwege het ontbreken van een verbod;

  • Dat uit recente informatie van de politie naar voren komt dat de problematiek voortduurt en het verbod een effectief middels is in aanvulling op en als onderdeel van een geheel aan maatregelen die voor het gebied al gelden om drugsgerelateerde overlast tegen te gaan;

  • Dat met dit verbod duidelijk wordt gemaakt dat drugsgebruik in dit gebied een inbreuk maakt op de openbare orde en dat hiertegen handhavend wordt opgetreden.

 

BESLUIT:

 

Vast te stellen de volgende aanwijzing van het gebied waarin het verboden is middelen als bedoeld in artikel 2 en 3 van de Opiumwet of daarop gelijkende waar te gebruiken, toe te dienen, dan wel voorbereidingen daartoe te verrichten:

Artikel 1

Het volgende gebied, nader aangegeven op de bij dit besluit behorende kaart, wordt aangewezen als gebied waarin het verboden is middelen als bedoeld in artikel 2 en 3 van de Opiumwet of daarop gelijkende waar te gebruiken, toe te dienen, dan wel voorbereidingen daartoe te verrichten:

 

A. Het gebied Wilminkplein/ Noorderhagen en omgeving/ Boerenkerkhof

 

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 

Aldus vastgesteld op 23 juli 2018

De burgemeester van Enschede,

dr. G.O. van Veldhuizen

Bijlage Kaart gebied Wilminkplein/Noorderhagen en omgeving Boerenkerkhof

 

Toelichting

Deze aanwijzing is bedoeld om het gebied (met uitzondering van de daarin gelegen voor het publiek openstaande gebouwen en terrassen) te bepalen waarin strafrechtelijk kan worden opgetreden op grond van artikel 6:1 van de Algemene Plaatselijke Verordening.

 

Bezwaar

Tegen dit besluit kan een belanghebbende binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken bij de burgemeester van Enschede, Postbus 20, 7500 AA ENSCHEDE. Hiervoor dient een bezwaarschrift te worden ingediend dat naam en adres, dagtekening, kenmerk of omschrijving van het besluit en de gronden van het bezwaar moet bevatten. Een kopie van het besluit waartegen het bezwaar zich richt moet worden meegezonden. Indien een bezwaarschrift is ingediend kan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel (Sector Bestuursrecht, postbus 10067, 8000 GB Zwolle) een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend. Meer informatie is te vinden op www.enschede.nl, onder de zoekterm “Bezwaarschrift indienen”.