Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Arnhem

Aanwijsbesluit alcoholverbodsgebied Geitenkamp 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieArnhem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijsbesluit alcoholverbodsgebied Geitenkamp 2018
CiteertitelAanwijzingsbesluit alcoholverbodsgebied Geitenkamp 2018
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpaanwijzingsbesluit alcoholverbodsgebied Geitenkamp 2018

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

aanwijzingsbesluit op grond van artikel 2.4.11 Algemene Plaatselijke Verordening van Arnhem

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 149 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-07-2018aanwijzingsbesluit alcoholverbodsgebied Geitenkamp 2018

10-07-2018

gmb-2018-150157

261531

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijsbesluit alcoholverbodsgebied Geitenkamp 2018

HET COLLEGE VAN DE GEMEENTE ARNHEM;

gelezen het voorstel van 3 juli 2018;

gelet op artikel 2.4.11 van de Algemene plaatselijke verordening voor Arnhem;

besluit:

 

1. In navolgend gebied, het gebied dat te Arnhem wordt begrensd door - en met inbegrip van:

- Marktplein

- Geitenkamp

- H. v. Kolstraat

- Creutzbergstraat

- Dr. Wagenaarstraat

- St. Josephstraat

- Doctor Bosstraat

- Druckerstraat

- Hugenholtzstraat

- P.J. Troeslstrastraat

Zoals aangeduid in het bij dit besluit behorende kaartje, aan te wijzen als gebied waarin het verboden is op de weg, alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben.

2. Dat dit besluit kan worden aangehaald als het "Aanwijsbesluit alcoholverbodsgebied Geitenkamp 2018"

3. Te bepalen dat dit besluit de dag na bekendmaking inwerkingtreedt.

Arnhem, 10 juli 2018

De secretaris, De voorzitter,