Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Purmerend

Aanwijzingsbesluit digitale opkopersregister voor handelaren

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePurmerend
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit digitale opkopersregister voor handelaren
CiteertitelAanwijzingsbesluit digitale opkopersregister voor handelaren
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 2 van het Uitvoeringsbesluit ex artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht
  2. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Purmerend/CVDR94688/CVDR94688_25.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-06-2018Nieuw besluit

14-06-2018

gmb-2018-129253

1441585

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit digitale opkopersregister voor handelaren

De burgemeester van Purmerend,

 

Overwegende:

  • dat artikel 2 van het Uitvoeringsbesluit ter uitvoering van artikel 437, eerste lid van het Wetboek van Strafrecht bepaalt dat een handelaar verplicht is aantekening te houden van alle gebruikte en ongeregelde goederen die hij verworven of voorhanden heeft indien hij een doorlopend en een door of namens de burgemeester gewaarmerkt register houdt;

  • dat artikel 44 van de Algemene plaatselijke verordening Purmerend bepaalt dat een handelaar verplicht is aantekening te houden van alle gebruikte of ongeregelde goederen die hij verkoopt of op andere wijze overdraagt, in een doorlopend en een door of namens de burgemeester gewaarmerkt register;

  • dat er een digitaal opkopersregister (DOR) is ontworpen dat landelijk gebruikt kan worden;

  • dat het digitale opkopersregister dat de handelaren kunnen gaan gebruiken, gekoppeld kan worden aan een landelijk systeem waarin gestolen goederen worden geregistreerd;

  • indien een handelaar een gestolen goed registreert, het systeem hiervan een melding maakt waardoor gestolen goederen snel worden getraceerd en heling op een effectieve wijze kan worden tegengegaan;

  • dat het aanwijzingsbesluit digitale opkopersregister voor handelaren gepubliceerd op 25 april 2014 door de gemeente Purmerend niet effectief genoeg is gebleken om heling tegen te gaan;

 

b e s l u i t:

 

1.

dat het digitale opkopersregister (DOR) wordt aangewezen als doorlopend en gewaarmerkt register voor de in- en verkoop van gebruikte of ongeregelde goederen;

2.

dat de registratie in het DOR verplicht wordt gesteld voor handelaren in gebruikte of ongeregelde goederen;

3.

dat een papieren registratie niet wordt erkend als een doorlopend en gewaarmerkt register voor de in- en verkoop van gebruikte of ongeregelde goederen;

4.

dat het aanwijzingsbesluit digitale opkopersregister voor handelaren gepubliceerd op 25 april 2014 hierbij wordt ingetrokken;

5.

dat dit besluit de dag na bekendmaking in werking treedt.

 

 

 

Aldus vastgesteld op 14 juni 2018 te Purmerend,

De burgemeester van Purmerend,

mr. D. Bijl