Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Schouwen-Duiveland

Aanwijzingsbesluit openingstijden bewaarplaats weggesleepte voertuigen Wegsleepverordening gemeente Schouwen-Duiveland 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSchouwen-Duiveland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit openingstijden bewaarplaats weggesleepte voertuigen Wegsleepverordening gemeente Schouwen-Duiveland 2010
CiteertitelAanwijzingsbesluit openingstijden bewaarplaats weggesleepte voertuigen Wegsleepverordening gemeente Schouwen-Duiveland 2010
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpGeen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wegsleepverordening gemeente Schouwen-Duiveland 2010, art. 3, lid 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-12-2010Nieuwe regeling

18-05-2010

Ons Eiland, 02-12-2010

18-05-2010

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit openingstijden bewaarplaats weggesleepte voertuigen Wegsleepverordening gemeente Schouwen-Duiveland 2010

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland;

gelet op artikel 3, tweede lid van de Wegsleepverordening gemeente Schouwen-Duiveland 2010;

besluiten :

de volgende openingstijden vast te stellen voor de plaats van bewaring van weggesleepte voertuigen:

  • -

    maandag tot en met vrijdag van 7:30 uur tot 17:00 uur;

  • -

    zaterdag van 7:30 uur tot 12:00 uur.

     

Dit besluit kan worden aangehaald als “Aanwijzingsbesluit openingstijden bewaarplaats weggesleepte voertuigen Wegsleepverordening gemeente Schouwen-Duiveland 2010”.

 

Bij inwerkingtreding van dit besluit wordt het Aanwijzingsbesluit openingstijden bewaarplaats weggesleepte voertuigen, vastgesteld op 10 december 2002, ingetrokken.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 18 mei 2010.

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland,

secretaris, burgemeester,