Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leeuwarden

Aanwijzingsbesluit Concentratiegebied seksinrichtingen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeeuwarden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit Concentratiegebied seksinrichtingen
CiteertitelAanwijzingsbesluit Concentratiegebied seksinrichtingen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpAanwijzingsbesluit Concentratiegebied seksinrichtingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-06-2018Nieuwe regeling

22-05-2018

gmb-2018-126491

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit Concentratiegebied seksinrichtingen

 

22 mei 2018

 

Burgemeester en wethouders van Leeuwarden,

 

overwegende dat er op grond van artikel 3:4, lid 2, van de Algemene Plaatselijke Verordening Leeuwarden een gebied kan worden aangewezen waarbinnen uitsluitend vergunning kan worden verleend voor een seksinrichting;

 

dat in verband met de herindeling met de voormalige gemeente Leeuwarderadeel en een gedeelte van de voormalige gemeente Littenseradiel dit gebied opnieuw aangewezen moet worden;

 

dat, gelet op de feitelijke situatie in de voormalige gemeente Leeuwarderadeel en het betreffende gedeelte van de voormalige gemeente Littenseradiel met betrekking tot daar gevestigde seksinrichtingen, er geen aanleiding is genoemd gebied te wijzigen;

 

gelet op artikel 3:4, lid 2, van de Algemene Plaatselijke Verordening Leeuwarden;

 

BESLUITEN:

 

I. het volgende Aanwijzingsbesluit concentratiegebied seksinrichtingen vast te stellen:

Artikel 1 Concentratie seksinrichtingen

 • 1.

  Het exploiteren van seksinrichtingen als bedoeld in artikel 3:1, onder c APV, is slechts toegestaan in de volgende gebieden met de daarbij onder vermelding van straten en huisnummers aangegeven panden:

  • a.

   Weaze 32, 34, 34a t/m 34f, 36, 38, 40, 42, 44, 46

   Reigerstraat 7, 9, 11, 13, 15, 17

   Reigerplein 5

   Nauwesteeg 4, 6, 8

   Ayttasteeg 3, 9, 11, 4, 6, 6a, 8 te Leeuwarden

  • b.

   panden, geen hoekpand zijnde, met een toegangsdeur aan zowel een concentratiestraat als aan een niet concentratie-straat vallen buiten het concentratiegebied en mogen niet als seksinrichting worden gebruikt.

 • 2.

  Daarnaast is het exploiteren van een seksinrichting als bedoeld in artikel 3:1, onder c APV toegestaan in de panden Heerestraat 21 en Nieuweburen 109 te Leeuwarden, waarbij voor het laatste adres geldt dat het alleen mag gaan om vertoningen van erotisch-pornografische aard, voor zover die vertoningen gekoppeld en ondergeschikt zijn aan de aldaar gevestigde detailhandelsbestemming. Het exploiteren van een seksinrichting als bedoeld in artikel 3:1, onder d. APV is toegestaan in de panden Voorstreek 95 en Langdeelstraat 1 te Leeuwarden.

 

Artikel 2 Slotbepaling

Dit aanwijzingsbesluit treedt in werking één dag na bekendmaking.

 

II. het aanwijzingsbesluit d.d. 15 december 2015 in te trekken.

 

Leeuwarden, 22 mei 2018

Burgemeester en wethouders voornoemd,

burgemeester,

secretaris.