Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leeuwarden

Aanwijzingsbesluit art. 2:48 APV

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeeuwarden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit art. 2:48 APV
CiteertitelAanwijzingsbesluit art. 2:48 APV
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpAanwijzingsbesluit art. 2:48 APV

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-06-2018Nieuwe regeling

22-05-2018

gmb-2018-122389

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit art. 2:48 APV

 

22 mei 2018

 

Burgemeester en wethouders van Leeuwarden,

 

overwegende dat er op grond van artikel 2:48 van de Algemene Plaatselijke Verordening Leeuwarden een gebied moet worden aangewezen waarbinnen het daarin genoemde verbod werkt;

 

dat verplaatsing van de problematiek eenvoudig is, indien een te klein gebied wordt aangewezen, en dat er daarom voor gekozen is een ruim gebied aan te wijzen;

 

dat het gewenst is, ter voorkoming van overlast in de wijken van de stad Leeuwarden en de omliggende dorpen, dat dit verbod zich uitstrekt tot alle bebouwde kommen van de gemeente Leeuwarden;

 

gelet op artikel 2:48 van de Algemene Plaatselijke Verordening Leeuwarden;

 

BESLUITEN:

 •  

 • 1.

  als gebieden op grond van artikel 2:48 van de Algemene Plaatselijke Verordening Leeuwarden aan te wijzen:

  • alle bebouwde kommen binnen de gemeente Leeuwarden.

 • 2.

  dat het aanwijzingsbesluit d.d. 15 december 2015 wordt ingetrokken.

 • 3.

  dat dit aanwijzingsbesluit in werking treedt één dag na bekendmaking.

Leeuwarden, 22 mei 2018

Burgemeester en wethouders voornoemd,

burgemeester,

secretaris.