Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Voorst

Mandatering inkoop Zorg 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVoorst
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandatering inkoop Zorg 2019
CiteertitelMandatering inkoop Zorg 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerpMandatering inkoop Zorg 2019

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

wet Algemene bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-06-2018nieuwe regeling

15-05-2018

gmb-2018-117765

2018-34105

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandatering inkoop Zorg 2019

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Voorst:

gelet op de artikelen 3:40 en 10:4 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

B E S L U I T E N:

 

de volgende besluiten te mandateren aan de eenheidsmanager Jeugd, Zorg en Welzijn van de gemeente Apeldoorn:

  • 1.

    besluiten met betrekking tot toetreden tot en uittreden uit de raamovereenkomst Individuele voorzieningen voor jeugdigen en maatwerkvoorzieningen voor volwassenen in het kader van de Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) lokaal en Maatschappelijke Opvang/Beschermd Wonen GGZ;

  • 2.

    besluit om de Nota van Inlichtingen als reactie op de door de aanbieders in te dienen vragen, vast te stellen.

 

Dit besluit treedt een dag na publicatie in het Gemeenteblad in werking.

 

Twello, 15 mei 2018

drs. J.T.H.M. Penninx, burgemeester

E.J.M. van Leeuwen, secretaris