Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Cromstrijen

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Cromstrijen houdende regels omtrent Aanwijzingsbesluit “Gebiedsaanwijzing alcoholverbod”

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCromstrijen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Cromstrijen houdende regels omtrent Aanwijzingsbesluit “Gebiedsaanwijzing alcoholverbod”
CiteertitelAanwijzingsbesluit “Gebiedsaanwijzing alcoholverbod”
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/Cromstrijen/608700/CVDR608700_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-06-201801-01-2021nieuwe regeling

08-05-2018

gmb-2018-115322

Z.03410/ADV-B&W-17-01108

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Cromstrijen houdende regels omtrent Aanwijzingsbesluit “Gebiedsaanwijzing alcoholverbod”

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Cromstrijen;

 

overwegende dat in artikel 2:48, lid 1 van de Algemene plaatselijke verordening Cromstrijen 2018 is opgenomen dat het voor personen die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt verboden is op een openbare plaats, die deel uitmaakt van een door het college aangewezen gebied, alcoholhoudende drank te gebruiken of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben;

 

dat het -mede op advies van de politie- omwille van het voorkomen van overlast in de openbare ruimte gewenst is gebieden aan te wijzen waar het verboden is om alcoholhoudende drank te gebruiken of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben;

 

dat het consumeren van alcoholhoudende dranken niet wenselijk is in de directe omgeving van scholen, speelplaatsen en ontsluitingen tot het openbaar vervoer;

 

gelet op artikel 2:48 van de Algemene plaatselijke verordening Cromstrijen 2018;

B E S L U I T
  • I.

    Alle schoolpleinen, speelplaatsen en bushaltes binnen de kernen Klaaswaal en Numansdorp aan te wijzen als openbare plaats, waar het verboden is alcoholhoudende drank te gebruiken of aangebroken flessen, blikjes en dergelijk met alcoholhoudende drank bij zich te hebben, één en ander conform de bij dit besluit behorende en gewaarmerkte situatieschets;

  • II.

    Dit besluit aan te halen als aanwijzingsbesluit “Gebiedsaanwijzing alcoholverbod”;

  • III.

    Te bepalen dat dit besluit de dag na bekendmaking in werking treedt.

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Cromstrijen van 8 mei 2018.

de secretaris,

G.P. Boluijt

de burgemeester,

J.J. Luteijn

Bijlage 1 Overzicht bushaltes gemeente Cromstrijen

Klaaswaal

 

Numansdorp

 

Bijlage 2 Overzicht speelplaatsen gemeente Cromstrijen

Klaaswaal

 

Numansdorp

 

 

Bijlage 3 Overzicht schoolpleinen gemeente Cromstrijen

Nr.

Kern Klaaswaal

1

Gerf. School Groen van Prinsterer

Kreupeleweg 4

2

Cbs De Vliet

Berkenlaan 16

3

Obs De Blieken

Klaverbladstraat 1

4

Wellant College

Rijksstraatweg 30B

  

Nr.

Kern Numansdorp

1

Obs De Dubbeldekker

Buttervliet 2

2

Obs De Takkenbosse

Roerdompsingel 6

3

Cbs De Bron

Roerdompsingel 2

4

Peuterspeelzaal De Flierefluiter

Plataanstraat 2