Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Cromstrijen

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Cromstrijen houdende regels omtrent Aanwijzingsbesluit “Te koop aanbieden van voertuigen”

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCromstrijen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Cromstrijen houdende regels omtrent Aanwijzingsbesluit “Te koop aanbieden van voertuigen”
CiteertitelAanwijzingsbesluit “Te koop aanbieden van voertuigen”
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/Cromstrijen/608700/CVDR608700_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-06-201801-01-2021nieuwe regeling

08-05-2018

gmb-2018-115263

Z.03410/ADV-B&W-17-01108

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Cromstrijen houdende regels omtrent Aanwijzingsbesluit “Te koop aanbieden van voertuigen”

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Cromstrijen;

 

overwegende dat in artikel 5:3, lid 1 van de Algemene plaatselijke verordening Cromstrijen 2018 is opgenomen dat het verboden is op een door het college aangewezen weg een voertuig te parkeren met het kennelijke doel het te koop aan te bieden of te verhandelen;

 

dat onder weg tevens wordt verstaan bermen, openbare parkeerplaatsen, trottoirs en fietspaden;

 

dat het omwille van het uiterlijk aanzien van de omgeving, overlast voor omwonenden of omliggende panden en/of de beschikbare parkeerruimte niet gewenst is dat grote(re) aantallen te verkopen of te verhandelen auto’s worden geparkeerd;

 

dat het aantrekkelijk kan zijn om te verkopen of te verhandelen voertuigen op het bedrijventerrein te parkeren omdat er bedrijvigheid is en er veel mensen zijn die het bedrijventerrein bezoeken;

 

dat op het bedrijventerrein daarnaast bedrijven zijn gevestigd die voertuigen verkopen of verhandelen, waardoor het risico ontstaat dat de weg wordt gebruikt voor het parkeren van te verkopen of te verhandelen auto’s, bijvoorbeeld omdat het eigen terrein vol is;

 

dat dit een ongewenste situatie ten aanzien van het uiterlijk aanzien van de openbare ruimte en de beperkt aanwezige parkeerruimte op het bedrijventerrein met zich meebrengt en daarnaast overlast voor omwonenden of omliggende panden kan veroorzaken;

 

gelet op artikel 5:3, lid 1 van de Algemene plaatselijke verordening Cromstrijen 2018;

b e s l u i t :
  • I.

    Alle wegen gelegen binnen het bedrijventerrein in de kernen Klaaswaal en Numansdorp aan te wijzen als wegen waar het verboden is een voertuig te parkeren met het kennelijke doel het te koop aan te bieden of te verhandelen;

  • II.

    Dit besluit aan te halen als aanwijzingsbesluit “Te koop aanbieden van voertuigen”;

  • III.

    Te bepalen dat dit besluit de dag na bekendmaking in werking treedt.

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Cromstrijen van 8 mei 2018.

de secretaris,

G.P. Boluijt

de burgemeester,

J.J. Luteijn