Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Capelle aan den IJssel

Aanwijzingsbesluit Beperking verspreiden van voorwerpen voor handelsreclamedoeleinden (ex artikel 2:6 lid 1 Algemene Plaatselijke Verordening Capelle aan den IJssel 2018)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCapelle aan den IJssel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit Beperking verspreiden van voorwerpen voor handelsreclamedoeleinden (ex artikel 2:6 lid 1 Algemene Plaatselijke Verordening Capelle aan den IJssel 2018)
Citeertitel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-06-201801-06-2018Nieuwe regeling

08-05-2018

gmb-2018-107867

1005381

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit Beperking verspreiden van voorwerpen voor handelsreclamedoeleinden (ex artikel 2:6 lid 1 Algemene Plaatselijke Verordening Capelle aan den IJssel 2018)

 

Code 5396

 

Het college van burgemeester en wethouders van Capelle aan den IJssel,

b e s l u i t :

vast te stellen het Aanwijzingsbesluit Beperking verspreiden van voorwerpen voor handelsreclame-doeleinden (ex artikel 2:6 lid 1 Algemene plaatselijke verordening Capelle aan den IJssel 2018).

 

Artikel 1

Het is verboden voorwerpen voor handelsreclamedoeleinden te verspreiden in overdekte winkelcentra.

 

Artikel 2

  • 1.

    Dit besluit treedt in werking de dag na de bekendmaking.

  • 2.

    Het Aanwijzingsbesluit ex artikel 2:6, lid 1, APV 2013 - Beperking verspreiden van voorwerpen voor handelsreclamedoeleinden wordt ingetrokken.

  

Capelle aan den IJssel, 8 mei 2018.

 

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris, de burgemeester,

   

drs. A. de Baat mr. P. Oskam