Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Capelle aan den IJssel

Aanwijzingsbesluit Collectieve Festiviteiten (ex artikel 4:2 lid 1 Algemene plaatselijke verordening Capelle aan den IJssel 2018)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCapelle aan den IJssel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit Collectieve Festiviteiten (ex artikel 4:2 lid 1 Algemene plaatselijke verordening Capelle aan den IJssel 2018)
Citeertitel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-06-201801-06-2018Nieuwe regeling

08-05-2018

gmb-2018-107838

1005381
01-06-2018

08-05-2018

gmb-2018-213864

1005381

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit Collectieve Festiviteiten (ex artikel 4:2 lid 1 Algemene plaatselijke verordening Capelle aan den IJssel 2018)

 

Code 5427

 

Het college van burgemeester en wethouders van Capelle aan den IJssel,

b e s l u i t :

vast te stellen het Aanwijzingsbesluit Collectieve Festiviteiten (ex artikel 4:2 lid 1 Algemene plaatselijke verordening Capelle aan den IJssel 2018)

 

Artikel 1 Koningsdag

De geluidsnormen bedoeld in de artikelen 2.17, 2.19 en 2.20 van het Activiteitenbesluit milieubeheer en artikel 4:4 van deze verordening gelden niet op Koningsdag.

 

Artikel 2 Slotbepalingen

  • 1.

    Dit besluit treedt in werking de dag na de bekendmaking.

  • 2.

    Het Aanwijzingsbesluit ex artikel 4:2, lid 1 APV 2013 - Aanwijzing collectieve festiviteiten wordt ingetrokken.

 

 

Aldus vastgesteld op 8 mei 2018.

 

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris, de burgemeester,

 

drs. A. de Baat mr. P. Oskam