Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Capelle aan den IJssel

Aanwijzingsbesluit Vrijstelling vergunningplicht Exploiteren van Categorieën Inrichtingen (ex artikel 2:29 Algemene Plaatselijke Verordening Capelle aan den IJssel 2018)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCapelle aan den IJssel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit Vrijstelling vergunningplicht Exploiteren van Categorieën Inrichtingen (ex artikel 2:29 Algemene Plaatselijke Verordening Capelle aan den IJssel 2018)
Citeertitel
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpOpenbare orde en veiligheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-06-201801-06-2018Nieuwe regeling

08-05-2018

gmb-2018-107802

1005381
01-06-2018nieuwe regeling

08-05-2018

gmb-2018-213899

1005381

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit Vrijstelling vergunningplicht Exploiteren van Categorieën Inrichtingen (ex artikel 2:29 Algemene Plaatselijke Verordening Capelle aan den IJssel 2018)

 

Code 5409

 

De burgemeester van Capelle aan den IJssel,

overwegende dat:

het begrip inrichting zo ruim is geformuleerd dat daaronder ook gelegenheden vallen die vanuit het perspectief van openbare orde en veiligheid slechts een gering risico vormen en nauwelijks zorgen voor aantasting van het woon- en leefklimaat;

dat de horeca-activiteiten van deze gelegenheden zeer bescheiden van omvang zijn of het horeca-element ondergeschikt is aan de eigenlijke doelstelling van de inrichting;

dat de instelling van een categoriale vergunning vrije inrichtingen zal leiden tot een aanzienlijke lastenverlichting voor zowel exploitanten als de gemeente, omdat geen vergunning meer hoeft te worden gevraagd en verstrekt;

b e s l u i t :

vast te stellen het Aanwijzingsbesluit Vrijstelling vergunningplicht Exploiteren van Categorieën Inrichtingen (ex artikel 2:29 Algemene Plaatselijke Verordening Capelle aan den IJssel 2018).

 

Artikel 1 Vrijgestelde inrichtingen

De volgende categorieën inrichtingen worden vrijgesteld van de vergunningplicht als bedoeld in artikel 2:29 van de Algemene Plaatselijke Verordening Capelle aan den IJssel 2018:

 • a.

  reguliere winkels met horeca-activiteiten van zeer bescheiden omvang;

 • b.

  ziekenhuizen, zorg- en verpleeginstellingen met horeca-activiteiten;

 • c.

  kantines bij kerken, stichtingen, verenigingen et cetera, waarvan de horeca in eigen beheer is en niet verpacht aan derden, uitgezonderd buurthuizen, sportinrichtingen, sportscholen en complexen;

 • d.

  benzinestations, slijterijen, bedrijfsrestaurants en schoolkantines;

 • e.

  ijssalons, tearooms, lunchrooms en vergelijkbare inrichtingen, voor zover deze behoren bij een bakkerij of broodjeszaak inpandig of behorend bij een inrichting van andere aard, alwaar geen alcoholhoudende drank voor gebruik ter plaatse wordt verstrekt;

 • f.

  het Isala Theater en soortgelijke inrichtingen, waarvan de horeca alleen tijdens reguliere openingstijden en op of rondom voorstellingen wordt geëxploiteerd. 

   

  Artikel 2 Criteria voor categorale vrijstelling

  Vrijgestelde inrichtingen moeten voldoen aan de volgende criteria:

 • a.

  geopend tussen 07.00 en 22.00 uur, met uitzondering van het Isala Theater;

 • b.

  een Drank- en Horecavergunning niet verplicht is, met uitzondering van het Isala Theater;

 • c.

  geen sprake is van luide en levende muziek;

 • d.

  er geen terras wordt geëxploiteerd, uitgezonderd twee statafels;

 • e.

  er geen kansspelautomaat aanwezig is.

   

Artikel 3 Slotbepalingen

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking de dag na de bekendmaking.

 • 2.

  Het Aanwijzingsbesluit ex artikel 2:29 APV 2013 (Categoriale vrijstelling) wordt ingetrokken.

  

Capelle aan den IJssel, 8 mei 2018.

 

De burgemeester,

   

mr. P. Oskam