Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Capelle aan den IJssel

Aanwijzingsbesluit Verontreiniging door Honden (ex artikel 2:58 lid 3 Algemene Plaatselijke Verordening Capelle aan den IJssel 2018)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCapelle aan den IJssel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit Verontreiniging door Honden (ex artikel 2:58 lid 3 Algemene Plaatselijke Verordening Capelle aan den IJssel 2018)
CiteertitelAanwijzingsbesluit Loslopende Honden (ex artikel 2:57 lid 2 Algemene Plaatselijke Verordening Capelle aan den IJssel 2018)
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpOpenbare orde en veiligheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Link digitale kaart: https://dbs.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=bf28b1a2bdb24fc594518ea6ee1b46e7

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-06-201801-06-2018Nieuwe regeling

08-05-2018

gmb-2018-107784

1005381
01-06-2018Nieuwe regeling

08-05-2018

gmb-2018-214324

1005381

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit Verontreiniging door Honden (ex artikel 2:58 lid 3 Algemene Plaatselijke Verordening Capelle aan den IJssel 2018)

 

Code 5425

 

Het college van burgemeester en wethouders van Capelle aan den IJssel,

b e s l u i t :

vast te stellen het Aanwijzingsbesluit Verontreiniging door Honden (ex artikel 2:58 lid 3 Algemene Plaatselijke Verordening Capelle aan den IJssel 2018).

 

Artikel 1 Uitzonderingen opruimplicht

 • 1.

  De plicht genoemd in artikel 2:58, lid 1, Algemene plaatselijke verordening Capelle aan den IJssel 2018 geldt niet voor:

 • a.

  uitlaatzones;

 • b.

  uitrengebieden zoals aangegeven op bijgevoegde kaarten;

 • c.

  het Schollebos, met uitzondering van het evenemententerrein (het grote grasveld);

 • d.

  Sportpark Schenkel.

 • 2.

  Het eerste lid is niet van toepassing op de eigenaar of houder van een hond die zich vanwege zijn handicap door een geleide hond of sociale hulphond laat begeleiden.

 

Artikel 2 Slotbepalingen

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking de dag na de bekendmaking.

 • 2.

  Het Aanwijzingsbesluit ex artikel 2:58, lid 3 APV 2018 - Verontreiniging door honden wordt ingetrokken.

  

Capelle aan den IJssel, 8 mei 2018

 

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris, de burgemeester,

   

drs. A. de Baat mr. P. Oskam