Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Omgevingsdienst de Vallei

Aanwijzingsbesluit toezichthouders Omgevingsdienst De Vallei

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOmgevingsdienst de Vallei
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit toezichthouders Omgevingsdienst De Vallei
CiteertitelAanwijzingsbesluit toezichthouders Omgevingsdienst De Vallei
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpaanwijzing toezichthouders

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 5.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-05-2018nieuwe regeling

17-05-2018

bgr-2018-777

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit toezichthouders Omgevingsdienst De Vallei

De directeur van het openbaar lichaam Omgevingsdienst de Vallei;

Gelet op artikel 5.10, derde lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en op de bijlage bij de mandaatbesluiten van de gemeenten Ede, Barneveld, Wageningen, Nijkerk en Scherpenzeel, alsmede van de provincie Gelderland, voor de Omgevingsdienst de Vallei;

Gelet op artikel 5:11 Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op artikel 1:2, eerste lid van de CAR/UWO Omgevingsdienst de Vallei;

Gelet op artikel 3 van de Regeling houdende de verlening van mandaat, volmacht en machtiging van feitelijke handelingen aan de directeur van de Omgevingsdienst de Vallei;

 

 

BESLUIT:

Artikel 1  

De volgende ambtenaren, in dienst van het openbaar lichaam Omgevingsdienst De Vallei, aan te wijzen als toezichthouder voor de voor de wet- en regelgeving waarvan de uitvoering ingevolge de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst de Vallei en de in vervolg daarop te sluiten dienstverleningsovereenkomsten aan de Omgevingsdienst de Vallei is opgedragen, zijnde in ieder geval het bepaalde bij of krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Woningwet, de Wet milieubeheer en de Wet bodembescherming:

 

Naam Standplaats

Mevrouw B. Akciger Ede

Mevrouw M. Appeldoorn Ede

De heer D. Arends Nijkerk

De heer H. Arink Ede

Mevrouw A. Ali Barneveld

De heer H.J. Baakman Directeur Omgevingsdienst De Vallei

Mevrouw S. Beijer Ede

Mevrouw S. van Bemmel-Janssen Wageningen

De heer P. Berentsen Ede

De heer L.P. Berg Barneveld

Mevrouw J. Bezemer Nijkerk

Mevrouw M. de Boer-Arreman Nijkerk

De heer J.J. Bol Barneveld

Mevrouw T. Bolk Ede

De heer M. Bonants Barneveld

Mevrouw J. Bongers Ede

De heer S. Bos Ede

Mevoruw S. Bougarfa Ede

De heer K. Bruggink Ede

Mevrouw I.K. van den Brink Barneveld

Mevrouw M.C.L. van den Broeke Ede

De heer C. Brus Barneveld

De heer W. Christiaans Barneveld

De heer R. Colenberg Ede

De heer R.J.A.M. Derksen Wageningen

De heer E.B. Doekemeijer Barneveld

Mevrouw L. Egbers Ede

De heer G. Elbertsen Ede

Mevrouw M. Florissen-Schuurman Barneveld

De heer J. J. van Ginkel Ede

De heer J. Gringhuis Nijkerk

De heer H. Groeneveld Ede

De heer R.F.B. Groot Ede

De heer D. de Groot Barneveld

De heer R.P. Guldemond manager team Vergunningen

De heer A.T. Hamoen Barneveld

Mevrouw A. Hettema Ede

De heer H. van Hierden Barneveld

De heer L.G. Hofland Ede

De heer B. van Houdt Ede

Mevrouw L. Huisman Barneveld

Mevrouw A. Jansen Scherpenzeel

De heer S.A. Jol Barneveld

De heer M. Kaptein Barneveld

Mevrouw I.S. Kasi Ede

De heer J. Keizer Barneveld

Mevrouw D.G. Koelewijn-Pape Barneveld

De heer E. Koers Barneveld

De heer J.A.M. van de Kooi Barneveld

De heer V. Kozich Ede

De heer J. Lagendijk Ede

De heer G.H. Landeweerd Ede

Mevrouw D.I. Liesdek Nijkerk

De heer P.W. van der Linde Ede

De heer H.H.G. Loermans Ede

De heer P. Lucas Nijkerk

De heer P. Luesink Barneveld

De heer M. Makrani Ede

Mevrouw M. Meijer Ede

De heer W. Meiling Nijkerk

De heer J. Meulstee Ede

De heer J. Meurs Ede

De heer E. van Meurs Nijkerk

De heer T. Mol Ede

Mevrouw M.M. Mulder Barneveld

De heer H. Nicolai Nijkerk

De heer M. Oostenenk Ede

De heer R.M. Orsel Ede

Mevrouw D. Peeters Ede

De heer S. Polderman Wageningen

De heer R. Poll Barneveld

De heer A. Polman Ede

De heer D. Post Nijkerk

De heer R. Reerink Ede

De heer A. Refwutu Ede

Mevrouw M.J.M.Reith-van Deun Ede

De heer R. Renes Ede

De heer R. van Rheenen manager team Handhaving en Toezicht

De heer R.S.M. Rijkelijkhuizen Ede

Mevrouw L.M. Scheuter Ede

De heer M. Schieman Ede

De heer H.S. Schut Barneveld

De heer R. Smeenk Ede

De heer S.C.E. Snijder Wageningen

De heer M.R. Straver Barneveld

De heer F. Toemen Ede

Mevrouw A. Vaarkamp Barneveld

De heer E. van Veenschoten Ede

De heer F.R. van Veldhuizen Barneveld

De heer R.P.J. Verburg Ede

De heer R.A. Verduijn Nijkerk

De heer J.M. Vermaas Barneveld

De heer W.M.C. Vermeulen Wageningen

De heer A. Visser Ede

De heer M. van der Voet manager team Juridisch Advies

De heer S. de Vries Ede

Mevrouw B. Vrolijk Ede

De heer R. Wassenaar Ede

De heer E. van der Wilt Barneveld

De heer G. Wolbers Nijkerk

De heer J.R.F. Zegers Barneveld

Mevrouw W. Zwierenberg Nijkerk

 

Artikel 2  

De aanwijzing als toezichthouder geldt binnen de grenzen van het grondgebied van de

gemeenten Nijkerk, Scherpenzeel, Barneveld, Ede en Wageningen, en geldt ook voor

aangelegenheden binnen dat grondgebied waarvoor gedeputeerde staten van de provincie

Gelderland ingevolge de in artikel 1 genoemde wet- en regelgeving als bevoegd gezag zijn

aangewezen.

Artikel 3  

De in artikel 1 aangewezen toezichthouder beschikt over de bevoegdheden en voldoet aan

de verplichtingen, die in titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht zijn vermeld.

 

Artikel 4  

De aanwijzing van de persoon, genoemd onder artikel 1, vervalt als het dienstverband of inhuurcontract van deze persoon voor het openbaar lichaam Omgevingsdienst de Vallei eindigt.

 

Artikel 5  

Dit besluit treedt in werking de dag na bekendmaking.

 

Artikel 6  

Dit besluit wordt aangehaald als Aanwijzingsbesluit toezichthouders Omgevingsdienst De Vallei.

 

 

 

Ede, 17 mei 2018,

Directeur omgevingsdienst De Vallei