Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Eindhoven

AANWIJSBESLUIT EN UITWERKINGSBESLUIT PARKEREN MAART 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEindhoven
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAANWIJSBESLUIT EN UITWERKINGSBESLUIT PARKEREN MAART 2018
Citeertitelaanwijsbesluit en uitwerkingsbesluit maart 2018
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 225 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-05-201815-02-2019

17-04-2018

gmb-2018-96311

Tekst van de regeling

Intitulé

AANWIJSBESLUIT EN UITWERKINGSBESLUIT PARKEREN MAART 2018

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven maakt bekend, dat het college van deze gemeente op 17 april 2018 heeft besloten vast te stellen het

 

Aanwijsbesluit en uitwerkingsbesluit parkeren maart 2018

 

gelet op artikel 225 van de gemeentewet, de parkeerverordening en de verordening parkeerbelastingen;

 

b e s l u i t e n:

 

Artikel 1  

a Aan te wijzen de locaties, waarop tegen betaling van belasting als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de verordening parkeerbelastingen mag worden geparkeerd zoals vermeld in artikel 5 ‘locaties betaald parkeren’.

b Aan te wijzen de locaties, waarop tegen betaling van belasting als bedoeld in artikel 1, onderdelen a en b, van de verordening parkeerbelastingen mag worden geparkeerd zoals vermeld in artikel 7 ‘locaties betaald parkeren en vergunningen’.

c Aan te wijzen de locaties, waarop uitsluitend met een parkeervergunning als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de verordening parkeerbelastingen mag worden geparkeerd zoals vermeld in artikel 9 ‘locaties E9 – vergunningen’.

d Aan te wijzen de locaties, waarop één of meer parkeerplaatsen zijn voorbehouden ten behoeve van deelauto zoals vermeld in artikel 10 ‘locaties deelauto’.

 

Artikel 2  

Binnen de volgende betaaltijden wordt parkeerbelasting geheven:

 

I

Ma t/m zo

09.00 – 21.00

II

Ma t/m vrij

09.00 – 18.00

III

Ma t/m za

Koopavond

Koopzondag

09.00 – 18.00

18.00 – 21.00

12.00 – 17.00

IV

Ma t/m zo

9.00 – 00.00

V

Ma t/m vrij

8.00 – 10.00

 

Artikel 3  

Dat op parkeerplaatsen aangeduid met een bord E9 of gelegen binnen een zone E9 de volgende tijden van parkeerregulering gelden:

a In gebied de Bergen van maandag tot en met zondag van 00.00 uur tot 23.59 uur;

b In gebied Mariënhage van maandag tot en met zondag van 00.00 tot 23.59 uur;

c In gebied Rapenland van maandag tot en met zaterdag van 08.00 tot 23.59 uur;

d In gebied winkelcentrum Woensel van maandag tot en met zaterdag van 08.00 tot 20.00 uur;

e Op parkeerterreinen met plaatsgarantie van maandag tot en met zondag van 00.00 uur tot 23.59 uur.

 

Artikel 4  

De volgende voorschriften vast te stellen voor het in werking stellen van de parkeerapparatuur:

a De betaling van parkeerbelasting als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, van de verordening parkeerbelastingen vindt plaats door het in werking stellen van de op de parkeerlocaties geplaatste parkeerautomaten of individuele parkeermeters.

b Het in werking stellen van de parkeerapparatuur geschiedt door het inwerpen van muntstukken van € 0,10, € 0,20, € 0,50, € 1,00, of € 2,00 dan wel door middel van een pinpas of bezoekerspas.

c Indien de parkeerplaats is voorzien van parkeerapparatuur waar een kenteken moet worden ingevoerd, dient het kenteken van het voertuig dat geparkeerd wordt volledig en correct te worden ingetoetst.

d Indien de parkeerplaats is voorzien van een parkeerautomaat, waar geen kenteken van het voertuig dient te worden ingevoerd, dient na de betaling van de verschuldigde parkeerbelasting verkregen parkeerkaart als bewijs van betaling goed leesbaar achter de voorruit van het voertuig te worden geplaatst.

e Op de parkeerkaart worden tenminste de volgende gegevens vermeld:

• jaar, dag en maand van de parkeerhandeling, alsmede tijdstip afloop betaalde parkeertijd;

• het betaalde bedrag;

• het nummer van de parkeerautomaat;

• het doorlopende nummer van de parkeerkaart.

f een uit een parkeerautomaat verkregen parkeerkaart geldt uitsluitend als bewijs van betaling van de verschuldigde parkeerbelasting indien deze kaart is verkregen uit de parkeerautomaat welke behoort bij de gebruikte parkeerplaats.

g In afwijking van het bepaalde onder 4a. kan het in werking stellen van de parkeerapparatuur tevens geschieden door het via een telefoon of RFID-kaart inloggen op de centrale computer. Hiertoe dient de belastingplichtige geregistreerd te zijn bij het bedrijf waarmee de gemeente Eindhoven een overeenkomst heeft gesloten. De aanvang van het parkeren meldt de belastingplichtige door de gebiedscode telefonisch, via een App of via een RFID-kaart door te geven aan de centrale computer. Tevens dient de belastingplichtige de overige voorwaarden van het bedrijf in acht te nemen.

h Parkeervergunninghouders dienen tijdens het parkeren de vergunning goed leesbaar achter de voorruit van het voertuig te plaatsen conform de op de in de vergunning aangegeven plaats.

i In afwijking van het bepaalde onder 4h. dienen parkeervergunninghouders die geen pas ontvangen te zorgen dat het kenteken van het voertuig waar mee geparkeerd wordt volledig en correct geregistreerd is bij de gemeente.

j Indien een wielklem is aangebracht vindt de voldoening op aangifte gelijktijdig plaats met de betaling van de kosten van het aanbrengen en verwijderen van de wielklem op de wijze als is aangegeven in de Wegsleepverordening 2017, vastgesteld op31 januari 2017.

 

Artikel 5 “Locaties betaald parkeren”

Deze parkeerplaatsen zijn aangegeven met het RVV-bord BW-111. Daarbij is soms gekozen voor een zone om een groter gebied toe te wijzen. Binnen dit regime mogen de parkeerplaatsen gebruikt worden als voldaan is aan de fiscale verplichting. Binnen dit besluit wordt naast de locatietoewijzing ook vastgelegd welk tariefcode en welke betaaltijden gelden op de betreffende locatie. Betaald parkeren is ingevoerd in de straten:

 

Zone

Straat

Details

Tarief

Code 1)

Betaal

tijden

Max. Parkeer-duur

Centrum

 

111

Dommelstraat

Tussen Tramstraat en de Dommel

A2

I

N.v.t.

111

Molenveld

Ter hoogte van huisnummer 14

A2

I

N.v.t.

111

Raiffeissen-

Straat

Gehele straat

A2

I

N.v.t.

111

Raiffeisenterrein

Parkeerterrein

A3

I

N.v.t.

111

Stationsplein / VVV terrein

Voorzijde station

A1

I

N.v.t.

111

Stationsweg

Gehele straat

A1

I

N.v.t.

111

Tramstraat

Vanaf nr. 23

A2

I

N.v.t.

 

112

Bergstraat

Ter hoogte van huisnummers 38 t/m 48

A2

I

N.v.t.

112

Grote Berg

Gehele straat

A2

I

N.v.t.

 

112

Hoogstraat

Tussen Mauritsstraat en Grote Berg

A2

I

N.v.t.

112

Kleine Berg

Gehele straat

A1

I

N.v.t.

112

Paradijslaan

Gehele straat

A2

I

N.v.t.

112

Terrein Keizersgracht

Gehele terrein

A1

I

N.v.t.

112

Wilhelminaplein

Tussen Willemstraat en huisnummer 25

A2

I

N.v.t.

 

112

Willem de Zwijgerstraat

Tussen Grote Berg en Sint Catharinastraat

A2

I

N.v.t.

113

Lichtstraat

Gehele straat

A2

I

N.v.t.

113

Mathildelaan

Ter hoogte van politiebureau

A2

I

N.v.t.

113

Victoriapark

Gehele terrein

A2

I

N.v.t.

113

Willemstraat

Gehele Straat

A2

I

N.v.t.

1) (tarieventabel verordening parkeerbelasting)

 

 

 

Zone

Straat

Details

Tarief

Code 1)

Betaal

tijden

Max. Parkeer-duur

Schilwijk en restgebied

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213

Tesselschadelaan

Gehele straat

B3

I

30 minuten

215

Pastoor Harxplein

Voorplein

B2

I

N.v.t.

336

Javalaan

Tussen Insulindelaan en ingang parkeerterrein de IJzeren man

C1

V

N.v.t.

410/

114

Boschdijk

Tussen Pastoor Peterstraat en Nieuwe Fellenoord

B1

I

N.v.t.

411

Marconilaan

3 plaatsen op de ventweg ter hoogte van huisnummer 74

C4

I

30 minuten

412 /413

Kruisstraat

Tussen nieuwe Fellenoord en Woenselse markt

C3

I

N.v.t.

612

Frederiklaan

Tussen Gagelstraat en Johannastraat

B1

I

N.v.t.

612

St. Antoniusstraat

Tussen Gagelstraat en huisnummer 4

B1

I

N.v.t.

612/

614/

615

Strijpsestraat

Tussen Ekkerstraat en Strijpsestraat huisnummer 182

B1

I

N.v.t.

612/

615

St. Trudoplein

Tussen Schootsestraat en Doelenstraat

B1

I

N.v.t.

616

Ir Kalffstraat

Gehele straat

B1

I

N.v.t.

616

Ir van der Pollstraat

Gehele straat

B1

I

N.v.t.

616

Ketelhuisplein

Gehele straat

B1

I

N.v.t.

616

Laboratoriumstraat

Gehele straat

B1

I

N.v.t.

616

Leidingstraat

Gehele straat

B1

I

N.v.t.

616

Philitelaan

Gehele straat

B1

I

N.v.t.

616

Torenallee

Gehele straat

B1

I

N.v.t.

1) (tarieventabel verordening parkeerbelasting

 

Zone

Straat

Details

Tarief

Code 1)

Betaal

tijden

Max. Parkeer-duur

Schilwijk en restgebied

616

Apparatenstraat

Gehele straat

B1

I

N.v.t.

616

Leidingstraat

Gehele straat

B1

I

N.v.t.

616

Machinekamer

Gehele straat

B1

I

N.v.t.

616

Pr. Horwitzstraat

Gehele straat

B1

I

N.v.t.

616

Stoomstraat

Gehele straat

B1

I

N.v.t.

616

Veemstraat

Gehele straat

B1

I

N.v.t.

616

Walserijstraat

Gehele straat

B1

I

N.v.t.

638

Spottersweg

Parkeerterrein

B1

I

N.v.t.

711

Gestelsestraat

Tussen Ploegstraat en Hoogstraat

B1

I

N.v.t.

711/

712

Hoogstraat

Tussen huisnummers 149 en 163

B4

I

60 minuten

 

 

 

 

 

 

1)(tarieventabel verordening parkeerbelasting)

 

Er worden geen vergunningen of ontheffingen uitgegeven in hiervoor genoemde straten, met uitzondering van hulpverlenersvergunningen.

 

Artikel 6. Begripsomschrijvingen

De begrippen in dit besluit worden in dezelfde betekenis gebruikt als in de Parkeerverordening 2009.

 

Artikel 7. Locaties betaald parkeren en vergunningen

Lid. 1. 111 Stratumsedijk

 

a Betaald parkeren is ingevoerd in de straten:

Straat

Details

Tariefcode

Betaal

Tijden

Bilderdijklaan

Tussen Wal en Stratumsedijk

A2

I

Bleekweg

Gehele straat

A2

I

Geldropseweg

Tussen Stratumsedijk en Vestdijk / Hertogstraat

A2

I

Jan Smitzlaan

Tussen PC Hooftlaan en Stratumsedijk

A2

I

Stratumsedijk

Tussen Bleekweg en PC Hooftlaan / Hertogstraat

A2

I

b Voor een parkeervergunning in gebied 111 Stratumsedijk komen in aanmerking de bewoners van en bedrijven gevestigd in de straten:

Bleekweg (oneven 1 t/m 67);

Hertogstraat (oneven 1 t/m 27, oneven 29 t/m 33, even 2 t/m 92)

Hertogstraat (oneven 29A t/m 29D, oneven 35 t/m 55) alleen de 2e bewonersvergunning.

Jan Smitzlaan (even 4 A t/m F);

PCZ Hooftlaan (oneven 3 t/ m 115);

Stratumsedijk (oneven 17 t/m 39 E, even 8 t/m 26).

c In dit gebied wordt geen digitale bezoekersregeling uitgegeven.

d In dit gebied worden zevendaagse parkeervergunningen uitgegeven

e Het maximaal aantal uit te geven vergunningen voor dit gebied bedraagt:

Capaciteit

Maximaal aantal vergunningen

91

114

 

Lid 2. 111 Terrein Tramstraat*

 

a Betaald parkeren is ingevoerd op het terrein:

Straat

Details

tariefcode

Betaal

Tijden

Terrein Tramstraat

Tramstraat

A3

I

b Voor een vergunning parkeerterrein op het onder a. genoemde parkeerterrein komen in aanmerking de bewoners gevestigd in de buurten 111 Binnenstad, 112 de Bergen, 113 Witte Dame en 114 Fellenoord.

c In dit gebied wordt geen digitale bezoekersregeling uitgegeven.

d In dit gebied worden zevendaagse parkeervergunningen uitgegeven.

e Vergunning Terrein Tramstraat is tot 31/12/2018 ook geldig op het terrein Raiffeisen

f Het maximaal aantal uit te geven vergunningen voor dit gebied bedraagt:

Capaciteit

Maximaal aantal vergunningen

81

40

 

Lid 3. 111 Terrein Raiffeisen*

 

a Betaald parkeren is ingevoerd op het terrein:

Straat

Details

tariefcode

Betaal

Tijden

Raiffeisenstraat

I Terrein Raiffeisen, ingang Raiffeisenstraat

A3

I

b In dit gebied wordt geen digitale bezoekersregeling uitgegeven.

c In dit gebied worden zevendaagse parkeervergunningen uitgegeven.

d Het maximaal aantal uit te geven vergunningen voor dit gebied bedraagt:

capaciteit

Maximaal aantal vergunningen

50

20

 

Lid 4. 11 Terrein Stationsweg*

 

a Betaald parkeren is ingevoerd op het terrein:

Straat

Details

tariefcode

Betaal

Tijden

Terrein Stationsweg

Stationsweg

A3

I

b Voor een vergunning parkeerterrein op het onder a. genoemde parkeerterrein komen in aanmerking de bewoners gevestigd in de buurten 111 Binnenstad, 112 de Bergen, 113 Witte Dame en 114 Fellenoord.

c In dit gebied wordt geen digitale bezoekersregeling uitgegeven.

d In dit gebied worden zevendaagse parkeervergunningen uitgegeven.

e Het maximaal aantal uit te geven vergunningen voor dit gebied bedraagt:

capaciteit

Maximaal aantal vergunningen

120

50

 

Lid 5. 112 Don Boscostraat

 

a Betaald parkeren is ingevoerd in de straten:

Straat

Details

Tariefcode

Betaal-tijden

Deken van Somerenstraat

Gehele straat

A2 + A4

I

Deken van Somerenstraat

Terrein

A3

I

Don Boscostraat

gehele straat

A2 + A4

I

Frederik van Eedenplein

Gehele straat

A2 + A4

I

Zwembadweg

Tussen Paradijslaan en Don Boscostraat

A2 + A4

I

b Voor een parkeervergunning in gebied Don Boscostraat betaald parkeren komen in aanmerking de bewoners van en bedrijven gevestigd in de straten:

Deken van Somerenstraat (oneven 5 t/m 45, even 2 t/m 6);

Don Boscostraat (oneven 1 t/m 25, even 2 t/m 4);

Frederik van Eedenplein (oneven 1 t/m 19, even 2 t/m 20). Parkeren op eigen terrein, alleen tweede vergunning en /of digitale bezoekersregeling;

Grote Berg (oneven 55 en 55a);

Luciferstraat (oneven 1 t/m 7, even 2 t/m 68);

Paradijslaan (even 54-56);

Zwembadweg (oneven 1 t/m 31, even 2 t/m 22). Oneven huisnummers parkeren op eigen terrein, alleen tweede vergunning en/of digitale bezoekersregeling.

c Bewoners kunnen een digitale bezoekersregeling aanvragen.

d In dit gebied worden zevendaagse parkeervergunningen uitgegeven.

e Het maximaal aantal uit te geven vergunningen voor dit gebied bedraagt:

 

Capaciteit

Maximaal aantal vergunningen

107

55

 

Lid 6. 112 Terrein de Rungraaf*

 

a Betaald parkeren is ingevoerd op het terrein:

Straat

Details

tariefcode

Betaal

Tijden

Terrein de Rungraaf

Rungraaf

A3

I

b Voor een vergunning parkeerterrein op het onder a. genoemde parkeerterrein komen in aanmerking de bewoners gevestigd in de buurten 111 Binnenstad, 112 de Bergen, 113 Witte Dame en 114 Fellenoord.

c Voor een bedrijfsparkeervergunning op het onder a. genoemde parkeerterrein komen in aanmerking: bedrijven gevestigd aan de Kleine Berg.

d In dit gebied wordt geen digitale bezoekersregeling uitgegeven:

e In dit gebied worden zevendaagse parkeervergunningen uitgegeven.

f Het maximaal aantal uit te geven vergunningen voor dit gebied bedraag

Capaciteit

Maximaal aantal vergunningen

96

80

 

Lid 7. 112 Terrein Deken van Somerenstraat*

 

a Betaald parkeren is ingevoerd op het terrein:

Straat

Details

tariefcode

Betaal

Tijden

Terrein Deken van Somerenstraat

Deken van Somerenstraat

A3

I

b Voor een vergunning parkeerterrein op het onder a. genoemde parkeerterrein komen in aanmerking de bewoners gevestigd in de buurten 111 Binnenstad, 112 de Bergen, 113 Witte Dame en 114 Fellenoord.

c In dit gebied wordt geen digitale bezoekersregeling uitgegeven.

d In dit gebied worden zevendaagse parkeervergunningen uitgegeven.

e Het maximaal aantal uit te geven vergunningen voor dit gebied bedraagt:

Capaciteit

Maximaal aantal vergunningen

62

40

 

Lid 8. 113 Witte Dame

 

a Betaald parken is ingevoerd in de straten:

Straat

Details

Tariefcode

Betaal

Tijden

Gagelstraat

Gehele straat

A2

I

Terrein Vonderweg

Gehele terrein

A2

I

Mathildelaan

Ter hoogte van huisnummer 3 t/m 73

A2

I

Ventoselaan

Gehele straat

A2

I

b Voor een parkeervergunning in gebied Witte Dame komen in aanmerking de bewoners en bedrijven van de straat:

Gagelstraat (even 2A t/m 6);

Krabbendampad 3 B (uitsterfconstructie)

Lichtstraat 138 (uitsterfconstructie)

Mathildelaan (oneven 3 t/m 75)

c Bewoners kunnen een digitale bezoekersregeling aanvragen.

d In dit gebied worden zevendaagse parkeervergunningen uitgegeven.

e Het maximaal aantal uit te geven vergunningen voor dit gebied bedraagt:

Capaciteit

Maximaal aantal vergunningen

50

40

 

Lid 9. 114 Parkeerdekken ’t Eindje*

 

a Betaald parkeren is ingevoerd op het terrein:

Straat

Details

tariefcode

Betaal

Tijden

Parkeerdekken ’t Eindje

Eindje

A3

I

b Voor een vergunning parkeerterrein op het onder a. genoemde parkeerterrein komen in aanmerking de bewoners gevestigd in de buurten 111 Binnenstad, 112 de Bergen, 113 Witte Dame en 114 Fellenoord.

c Voor een gratis bedrijfsvergunning voor Parkeerdekken ’t Eindje komen in aanmerking de bedrijven gevestigd in de buurten zoals hieronder vermeld;

VastNed Offices Benelux Holding B.V., Antareslaan 69, 2132JE Hoofddorp;

HooglandInvestments BV, Postbus 100, 5580 ACWaalre;

Merin B.V., Bogert 9, 5612LX Eindhoven.

d In dit gebied wordt geen digitale bezoekersregeling uitgegeven.

e In dit gebied worden zevendaagse parkeervergunningen uitgegeven.

f Het maximaal aantal uit te geven vergunningen voor dit gebied bedraagt:

Capaciteit

Maximaal aantal vergunningen

166

60

 

Lid 10. 115 Terrein Prof. Dr. Dorgelolaan*

 

a Betaald parkeren is ingevoerd op het terrein:

Straat

Details

tariefcode

Betaal

Tijden

Terrein Prof. Dr. Dorgelolaan

Prof. Dr. Dorgelolaan

B2

I

b Voor een vergunning parkeerterrein op het onder a. genoemde parkeerterrein komen in aanmerking de bewoners gevestigd in de buurten 111 Binnenstad, 112 de Bergen, 113 Witte Dame en 114 Fellenoord.

c In dit gebied wordt geen digitale bezoekersregeling uitgegeven.

d In dit gebied worden zevendaagse parkeervergunningen uitgegeven.

e Het maximaal aantal uit te geven vergunningen voor dit gebied bedraagt:

capaciteit

Maximaal aantal vergunningen

249

200

 

Lid 11. 211 Irisbuurt

 

a Betaald parkeren is ingevoerd in de straten:

Straat

Details

Tariefcode

Betaal

Tijden

Bleekstraat

Gehele straat

B1 + B5

I

Guldenstraat

Gehele straat

B1 + B5

I

Havenstraat

Gehele straat

B1 + B5

I

Havensingel

Gehele straat

B1 + B5

I

Kanaaldijk Zuid

Tussen Bleekstraat en Tongelresestraat

B1 + B5

I

Kleine Bleekstraat

Gehele straat

B1 + B5

I

Korte Havenstraat

Gehele straat

B1 + B5

I

b Voor een parkeervergunning in gebied Irisbuurt komen in aanmerking de bewoners van en bedrijven gevestigd in de straten:

Bleekstraat (oneven 1 t/m 33);

Guldenstraat (oneven 1 t/m 27, even 2 t/m 48). Oneven huisnummers alleen tweede vergunning met 2 auto’s en een digitale bezoekersregeling;

Havenstraat (oneven 1 t/m 101, even 2 t/m 18);

Havensingel (oneven 1 t/m 63, even 2 t/m 240);

Kanaaldijk Zuid (oneven 7 t/m 9, 21 t/m 59);

Kleine Bleekstraat (oneven 1 t/m 13, even 2 t/m 32);

Korte Havenstraat (even 2 t/m 26);

Stuiverstraat (oneven 1M, 1N, 1R, 1P);

Tongelresestraat (oneven 1, 1b, 3, 13 en 15, even 2 t/m 60). 60 F t/m N alléén tweede vergunning met 2 auto’s;

Vestdijk (oneven 129 t/m 167).

c Bewoners kunnen een digitale bezoekersregeling aanvragen.

d In dit gebied worden zevendaagse parkeervergunningen uitgegeven.

e. Het maximaal aantal uit te geven vergunningen voor dit gebied bedraagt:

capaciteit

Maximaal aantal vergunningen

234

293

 

Lid 12. 212 Rochusbuurt

 

a Betaald parkeren is ingevoerd in de straten:

Straat

Details

Tariefcode

Betaal

Tijden

Geldropseweg

 

Tussen Stuiverstraat en Voorterweg

B1 + B5

I

Hertog Hendrik van Brabantplein

Gehele straat en plein

B1 + B5

I

Willem van Hornestraat

Gehele straat

B1 + B5

I

 

b Voor een parkeervergunning in gebied Rochusbuurt komen in aanmerking de bewoners van en bedrijven gevestigd in de straten:

Hertog Hendrik van Brabantplein (oneven 1 t/m 13, even 2 t/m 14)

Hertog Hendrik van Brabantplein (15 t/m 20 en 91 t/m 100), alleen de 2e bewonersvergunning;

Hertog Hendrik van Brabantplein (21 t/m 90)

Geldropseweg (even 36 t/m 44)

Willem van Hornestraat (oneven 1 t/m 29, even 2 t/m 32)

Hertogstraat (oneven 1 t/m 27, oneven 29 t/m 33, even 2 t/m 92)

Hertogstraat (oneven 29A t/m 29D, oneven 35 t/m 55) alleen de 2e bewonersvergunning.

c Bewoners komen in aanmerking voor een bezoekersregeling.

d In dit gebied worden zevendaagse parkeervergunningen uitgegeven.

e Het maximaal aantal uit te geven vergunningen voor dit gebied bedraagt:

capaciteit

Maximaal aantal vergunningen

80

100

 

Lid 13. 213 Elzent-Noord

 

a Betaald parkeren is ingevoerd in de straten:

Straat

Details

Tariefcode

Betaal

Tijden

Bomanshof

Gehele straat

B2 + B5

I

Bomansplaats

Parkeerterrein

B2 + B5

I

Elzentlaan

Tussen Paradijslaan en Vondellaan

B2 + B5

I

Jacob Catslaan

Tussen Jan Smitzlaan en Paradijslaan / Elzentlaan

B2 + B5

I

Jan Smitzlaan

Tussen Jacob Catslaan en P CZN Hooftlaan

B2 + B5

I

Vondellaan

Gehele straat

B2 + B5

I

b Voor een parkeervergunning in gebied Elzent-Noord komen in aanmerking de bewoners van en bedrijven gevestigd in de straten:

Bomanshof (oneven 1 t/m 275);

Bomansplaats (oneven 31 t/m 119, even 20 t/m 120);

Elzentlaan (oneven 1 t/m 143, even 2, 8 t/m 18, 26 t/m 48);

Hertogstraat (oneven 1 t/m 27, 29 t/m 33, even 2 t/m 92)

Hertogstraat (oneven 29A t/m 29D, oneven 35 t/m 55) alleen de 2e bewonersvergunning.

Jan Smitzlaan (oneven 7 t/m 11, even 6 t/m 22);

Jacob Catslaan (oneven 1 t/m 23, even 2 t/m 14);

Knuvelderlaan (oneven 1 t/m 43, even 2 t/m 44) alleen tweede bewonersvergunning;

P Czn Hooftlaan (oneven 3 t/m 115, even 2 t/m 14);

Stratumsedijk (oneven 29, even 28 t/m 58);

Tollenslaan (oneven 1 t/m 15, even 6);

Vondellaan (oneven 7 t/m 23, even 12 en 14).

c Bewoners kunnen een digitale bezoekersregeling aanvragen.

d In dit gebied worden zevendaagse parkeervergunningen uitgegeven.

e Het maximaal aantal uit te geven vergunningen voor dit gebied bedraagt:

capaciteit

Maximaal aantal vergunningen

400

500

 

Lid 14. 215 Joriskwartier

 

a Betaald parkeren is ingevoerd in de straten:

Straat

Details

tariefcode

Betaal

Tijden

Leenderweg

Tussen Rozemarijnstraat en Heistraat

B1

I

Rozemarijnstraat

Pleintje aansluitend op Leenderweg bij huisnummer 36

B1

I

b Voor een parkeervergunning in gebied Joriskwartier komen in aanmerking de bewoners van en bedrijven gevestigd in de straten:

Leenderweg (oneven 45 t/m 107, even 26 t/m 88);

Rozemarijnstraat (even 34 t/m 36).

c In dit gebied wordt geen digitale bezoekersregeling uitgegeven.

d In dit gebied worden zevendaagse parkeervergunningen uitgegeven.

e Het maximaal aantal uit te geven vergunningen voor dit gebied bedraagt:

Capaciteit

Maximaal aantal vergunningen

42

53

 

Lid 15. 216 Bloemenplein

 

a Betaald parkeren is ingevoerd in de straten:

Straat

Details

tariefcode

Betaal

Tijden

Aalsterweg

Tussen Stratumsedijk en Ring

B1

I

Biesterdwarsweg

Gehele straat

B2 + B5

I

Biesterweg

Gehele straat

B2 + B5

I

b Voor een parkeervergunning in gebied Bloemenplein komen in aanmerking de bewoners van en bedrijven gevestigd in de straten:

Aalsterweg (oneven 1 t/m 133, even 2 t/m 138);

Biesterdwarsweg (oneven 1 t/m 3);

Biesterweg (oneven 1 t/m 69, even 2 t/m 88);

Leostraat (even 82 t/m 114). Géén digitale bezoekersregeling.

Magnoliastraat (even 2A)

c Bewoners kunnen een digitale bezoekersregeling aanvragen, deze is niet geldig op de Aalsterweg.

d In dit gebied worden zevendaagse parkeervergunningen uitgegeven.

e Het maximaal aantal uit te geven vergunningen voor dit gebied bedraagt:

capaciteit

Maximaal aantal vergunningen

169

221

 

Lid 16. 217 Looiakkers

 

a Betaald parkeren is ingevoerd in de straten:

Straat

Details

Tariefcode

Betaal

Tijden

Anna Bijnsweg

Gehele straat

B2 + B5

I

Hofdijkstraat

Gehele straat

B2 + B5

I

Le Sage ten Broeklaan

Tussen Stratumsedijk en huisnummer 24

B2 + B5

I

b Voor een parkeervergunning in gebied Looiakkers komen in aanmerking de bewoners van en bedrijven gevestigd in de straten:

Anna Bijnsweg (oneven 3 t/m 71). Alléén tweede bewonersvergunning bij 2 auto’s

Anna Bijnsweg (oneven 1, even 2 t/m 10);

Le Sage ten Broeklaan (even 2 t/m 24, oneven 1, 11 en 21).

c Bewoners kunnen een digitale bezoekersregeling aanvragen

d In dit gebied worden zevendaagse parkeervergunningen uitgegeven.

e Het maximaal aantal uit te geven vergunningen voor dit gebied bedraagt:

capaciteit

Maximaal aantal vergunningen

72

28

 

Lid 17. 217 Terrein Parktheater

 

a Betaald parkeren is ingevoerd op het terrein:

Straat

Details

tariefcode

Betaal

Tijden

Terrein Parktheater

Tussen Dr. Schaepmanlaan en Le sage ten broeklaan

B2

I

b Voor een bedrijfsvergunning op het onder a. genoemde parkeerterrein komen in aanmerking de bedrijven gevestigd op:

AlberdingkThijmlaan (huisnummer 1);

Elzentlaan (huisnummer 50);

Le sage ten Broeklaan (huisnummer 1 en huisnummer 11);

Theaterpad (huisnummer 1 en 3);

c In dit gebied wordt geen digitale bezoekersregeling uitgegeven.

d In dit gebied worden zevendaagse parkeervergunningen uitgegeven.

e Het maximaal aantal uit te geven vergunningen voor dit gebied bedraagt:

Capaciteit

Maximaal aantal vergunningen

123

50

 

Lid 18. 311 Villapark

 

a Betaald parkeren is ingevoerd in de straten:

Straat

Details

Tariefcode

Betaal

Tijden

Dommelhoefstraat

Tussen Fazantlaan en Treurenburgstraat

B2 + B5

I

Fuutlaan

Tussen stationsweg en Merellaan

B2 + B5

I

Kwartelstraat

Gehele straat

B2 + B5

I

Nachtegaallaan

Gehele straat

B2 + B5

I

Patrijsstraat

Gehele straat

B2 + B5

I

b Voor een parkeervergunning in gebied Villapark komen in aanmerking de bewoners van en bedrijven gevestigd in de straten:

Dommelhoefstraat (oneven 1 t/m 23, even 2 t/m 44);

Dommelstraat (oneven 1 t/m 3, even 2);

Fazantlaan (oneven 5 t/m 7);

Kwartelstraat (oneven 1 t/m 23, even 2 t/m 24);

Nachtegaallaan (oneven 1 t/m 21, even 2 t/m 20);

Patrijsstraat (oneven 1 t/m 11).

c Bewoners kunnen een digitale bezoekersregeling aanvragen.

d In dit gebied worden zevendaagse parkeervergunningen uitgegeven.

e Het maximaal aantal uit te geven vergunningen voor dit gebied bedraagt:

capaciteit

Maximaal aantal vergunningen

239

299

 

Lid 19. 311 Terrein NRE

 

a Betaald parkeren is ingevoerd op het terrein:

Straat

Details

tariefcode

Betaal

Tijden

Terrein NRE

Openbaar terrein

B2 + B5

I

b Voor een parkeervergunning in het gebied 311 NRE terrein komen in aanmerking de bewoners van en bedrijven gevestigd in de straten:

Nachtegaallaan 13A;

Gasfabriek (3, 3A en 5).

c Bewoners kunnen een digitale bezoekersregeling aanvragen.

d In dit gebied worden zevendaagse parkeervergunningen uitgegeven.

e Het maximaal aantal uit te geven vergunningen voor dit gebied bedraagt:

capaciteit

Maximaal aantal vergunningen

50

20

 

Lid 20. 312 Lakerlopen

 

a Betaald parkeren is ingevoerd in de straat:

Straat

Details

Tariefcode

Betaal

Tijden

Picushof

Ter hoogte van huisnummer 116 t/m 150

B2 + B5

I

b Voor een parkeervergunning in gebied Lakerlopen komen in aanmerking de bewoners van en bedrijven gevestigd in de straat:

Picushof (even 116 t/m 150).

c Bewoners kunnen een digitale bezoekersregeling aanvragen.

d In dit gebied worden zevendaagse parkeervergunningen uitgegeven.

e Het maximaal aantal uit te geven vergunningen voor dit gebied bedraagt:

capaciteit

Maximaal aantal vergunningen

19

24

 

Lid 21. 410 Limbeek-Zuid

 

a Betaald parkeren is ingevoerd in de straat:

Straat

Details

Tariefcode

Betaal

Tijden

Aletta Jacobsplein

Gehele straat

B2 + B5

I

b Voor een parkeervergunning in gebied Limbeek-Zuid komen in aanmerking de bewoners van en bedrijven gevestigd in de straten:

Aletta Jacobsplein (oneven 1 t/m 121, even 2 t/m 122);

Clara Wichmannstraat (even 2 t/m 34);

Roosje Vosstraat (oneven 1 t/m 51, even 22 t/m 52).

c Bewoners kunnen een digitale bezoekersregeling aanvragen.

d In dit gebied worden zevendaagse parkeervergunningen uitgegeven.

e Het maximaal aantal uit te geven vergunningen voor dit gebied bedraagt:

capaciteit

Maximaal aantal vergunningen

177

222

 

Lid 22. 411 Limbeek-Noord

 

a Betaald parkeren is ingevoerd in de straat:

Straat

Details

Tariefcode

Betaal

Tijden

Marconilaan

ventweg huisnummer 187-203

B2 + B5

I

b Voor een parkeervergunning in gebied Limbeek Noord komen in aanmerking de bewoners van en bedrijven gevestigd in de straat:

Marconilaan (oneven 187 t/m 203).

c Bewoners kunnen een digitale bezoekersregeling aanvragen.

d In dit gebied worden zevendaagse parkeervergunningen uitgegeven.

e Het maximaal aantal uit te geven vergunningen voor dit gebied bedraagt:

Capaciteit

Maximaal aantal vergunningen

8

10

 

Lid 23. 412/413 Hemelrijken / Gildebuurt

 

a Betaald parkeren is ingevoerd in de straten:

Straat

Details

Tariefcode

Betaal

Tijden

Dr. J. den Uylstraat

Gehele straat

B2 + B5

I

Dr. Willem Dreesstraat

Gehele straat

B2 + B5

I

Gildelaan

Gehele straat

B2 + B5

I

Houtstraat

Gehele straat

B2 + B5

I

Kronehoefstraat

Tussen Boschdijk en Van Speijkstraat

B7

I

Kruisstraat

Tussen Pastoor Peterstraat en Gildelaan

B7

I

Pastoor Petersstraat

Tussen Boschdijk en Veld. Montgom. Laan

B2 + B5

I

Spinnerstraat

Tussen Weverstraat en huisnummer 59

B2 + B5

I

Van Speijkstraat

Tussen Zeeheldenlaan en Kronehoefstraat

 

B7

I

Veldm. Montgomerylaan

Tussen Pastoor Peterstraat en Schoenmakerstraat

B2 + B5

I

Weverstraat

Gehele straat

B2 + B5

I

Woenselsemarkt

Parkeerterrein Woenselse Markt

B7

I

b Voor een parkeervergunning voor bewoners in gebied Hemelrijken/Gildebuurt komen in aanmerking de bewoners van en de bedrijven gevestigd in de straten:

Dr. J. den Uylstraat (even 12 t/m 38);

Dr. Willem Dreesstraat (oneven 1 t/m 31, even 2 t/m 38);

Gildelaan (oneven 39 t/m 47, even 34 t/m 50);

Houtstraat (even, 2 t/m 10);

Kloosterdreef (oneven 37 t/m 49; even 102 t/m 110);

Kruisstraat (oneven 27 t/m 187, even 36 t/m 182);

Nieuw Fellenoord (oneven 11 t/m 21);

Pastoor Petersstraat (oneven 1 t/m 201, even 2, 134 t/m 180);

Spinnerstraat (oneven 59 t/m 69, even 46 t/m 50);

Veldmaarschalk Montgomerylaan (oneven 3 t/m 669 F);

Weverstraat (oneven 1 t/m 35, even 2 t/m 12 en 60 t/m 66);

Woenselse Markt (oneven 1 t/m 65, even 2 t/m 64).

c Bewoners kunnen een digitale bezoekersregeling aanvragen.

d In dit gebied worden zevendaagse parkeervergunningen uitgegeven.

e Het maximaal aantal uit te geven vergunningen voor dit gebied bedraagt:

Capaciteit

Maximaal aantal vergunningen

829

755

 

Lid 24. 414 Woenselse Watermolen

 

a Betaald parkeren is ingevoerd in de straten:

Straat

Details

Tariefcode

Betaal

Tijden

Bisschopsmolen

Tussen Vincent van den Heuvellaan en Hooidonksemolen

B2 + B5

I

Borchmolen

Gehele straat

B2 + B5

I

Keersoppermolen

Gehele straat

B1 + B5dagtarief eraf halen

I

Hooidonksemolen

Tussen Bisschopsmolen en aansluiting fietspad Veld. Montgom. Laan

B2 + B5

I

Venbergsemolen

Tussen Rachelsmolen en Stevertsemolen

B2 + B5

I

Stevertsemolen

Ter hoogte van huisnummers 35 t/m 41, 46 t/m 60

B2 + B5

I

b Voor een parkeervergunning in gebied Woenselse Watermolen komen in aanmerking de bewoners van en bedrijven gevestigd in de straten:

Bisschopsmolen (oneven 1 t/m 31);

Borchmolen (even 2 t/m 80);

Keersoppermolen (even 2 t/m 128);

Venbergsemolen (oneven 1 t/m 267);

Stevertsemolen (oneven 35 t/m 41, even 46 t/m 60).

c Bewoners kunnen een digitale bezoekersregeling aanvragen.

d In dit gebied worden zevendaagse parkeervergunningen uitgegeven.

e Het maximaal aantal uit te geven vergunningen voor dit gebied bedraagt:

Capaciteit

Maximaal aantal vergunningen

149

187

 

Lid 25. 514 ’t Hool

 

a Betaald parkeren is ingevoerd in de straten:

Straat

Details

tariefcode

Betaal

Tijden

Luxemburglaan

Hofje met huisnummer 107 t/m 119

C1 + C6

I

Luxemburglaan

Hofje met huisnummer 89 t/m 99

C1 + C6

I

Luxemburglaan

Hofje met huisnummer 69 t/m 79

C1 + C6

I

b Voor een parkeervergunning in gebied ‘t Hool komen in aanmerking de bewoners van en bedrijven gevestigd in de straat:

Luxemburglaan huisnummers (oneven 61 t/m 119).

c Bewoners kunnen een digitale bezoekersregeling aanvragen.

d In dit gebied worden zevendaagse parkeervergunningen uitgegeven.

e Het maximaal aantal uit te geven vergunningen voor dit gebied bedraagt:

Capaciteit

Maximaal aantal vergunningen

36

45

 

Lid 26. 515 Winkelcentrum Woensel

 

a Betaald parkeren is ingevoerd in de straat:

Straat

Details

Tariefcode

Betaal

Tijden

WC Woensel

De parkeerterreinen van het winkelcentrum

C3

III

b Voor een parkeervergunning in Winkelcentrum Woensel komen in aanmerking de bewoners van en bedrijven gevestigd in de straten:

Franklin. D. Rooseveltlaan (oneven 1 t/m 241);

Genovelaan (even 2 t/m 300);

Luxemburglaan (huisnummers 101 t/m 107);

Winkelcentrum Woensel (oneven 1 t/m 510 (even en oneven);.

c Voor een gratis bedrijfsvergunning voor Winkelcentrum Woensel komt in aanmerking (maximaal 25 vergunningen)

Kool Vastgoed, Winkelcentrum Woensel 84, 5625 AE Eindhoven

d In dit gebied wordt geen digitale bezoekersregeling uitgegeven.

e In dit gebied worden zevendaagse parkeervergunningen uitgegeven.

f Het maximaal aantal uit te geven vergunningen voor dit gebied bedraagt:

Capaciteit

Maximaal aantal vergunningen

1821

250

 

Lid 27. 611 Eliasterrein, Vonderkwartier

 

a Betaald parkeren is ingevoerd in de straten:

Straat

Details

Tariefcode

Betaal

Tijden

Albertina van Nassaustraat

Gehele straat

B2 + B5

I

Amalia van Anhaltstraat

Gehele straat

B2 + B5

I

Anna Paulownastraat

Gehele straat

B2 + B5

I

Anna van Engelandstraat

Gehele straat

B2 + B5

I

Bernhardplaats

Gehele terrein

B2 + B5

I

Burgemeester Vogelspad

Gehele straat

B2 + B5

 

Frederika van Pruisenweg

Gehele straat

B2 + B5

I

Graaf Adolfstraat

Gehele straat, inclusief parkeerterreinen naast laagbouw

B2 + B5

I

Hagenkampweg Noord

Gehele straat

B2 + B5

I

Hendrik Casimirstraat

Gehele straat

B2 + B5

I

Jan de Oudestraat

Gehele straat

B2 + B5

I

Jozef Eliasweg

Gehele straat

B2 + B5

I

Julianastraat

Tussen ‘t Vonderke en Willem de Zwijgerstraat

B2 + B5

I

Lodewijk Napoleonlaan

Gehele straat

B2 + B5

I

Lodewijk Napoleonplein

Gehele plein

B2 + B5

I

Maria Stuartstraat

Gehele straat

B2 + B5

I

Mauritsstraat

Tussen Julianastraat en Willem de Zwijgerstraat

B2 + B5

I

Mecklenburgstraat

Gehele straat

B2 + B5

I

Nassaustraat

Gehele straat

B2 + B5

I

Prins Alexanderstraat

Gehele straat

B2 + B5

I

Prinsenhof

Gehele straat

B2 + B5

I

Sophia van Wurtemberglaan

Gehele straat

B2 + B5

I

Terrein Vogelzang

Hoek Willemstraat – Lodewijk Napoleonlaan

B2 + B5

I

T Vonderke

Gehele straat

B2 + B5

I

Willem de Rijkelaan

Noordzijde tussen Graaf Adolfstraat en Sophia van Wurtemberglaan

B2 + B5

I

Willem Frisostraat

Gehele straat

B2 + B5

I

Willem de Zwijgerstraat

Tussen Mauritsstraat en Julianastraat

B2 + B5

I

b Voor een parkeervergunning in gebied Vonderkwartier Zuid komen in aanmerking de bewoners van en bedrijven gevestigd in de straten:

Albertina van Nassaustraat (oneven 1 t/m 31, even 2 t/m 20);

Amalia van Anhaltstraat (oneven 1 t/m 31, even 4 t/m 42);

Anna Paulownastraat (oneven 1 t/m 17, even 2 t/m 34);

Anna van Engelandstraat (oneven 1 t/m 45, even 8). Huisnummer 8 alléén bedrijfsvergunningen;

Bernhardplaats (huisnummer 1) alleen bezoekersregeling verzorgingshuis;

Burgemeester Vogelspad (even 2 t/m 14);

Frederika van Pruisenweg (oneven 1 t/m 35, even 2 t/m 66);

Graaf Adolfstraat (oneven 1 t/m 95, even 2 t/m 180);

Hagenkampweg Noord (oneven 1 t/m 95, even 2 t/m 106). Huisnummers 96 t/m 104 géén eerste bewonersvergunning;

Hendrik Casimirstraat (oneven 1 t/m 31, even 2 t/m 30);

Jan de Oudestraat (oneven 1 t/m 31, even 2 t/m 24)

Jozef Eliasweg (oneven 1 t/m 43, even 2 t/m 34);

Julianastraat (oneven 13, 19 t/m 41, even 14 t/m 50);

Lodewijk Napoleonlaan (oneven 19 t/m 31, even 32 t/m 42);

Lodewijk Napoleonplein (oneven 3 t/m 47, even 4 t/m 46);

Maria Stuartstraat (oneven 1 t/m 29, even 2 t/m 34);

Mauritsstraat (oneven 1 t/m 85, even 8 t/m 70);

Mecklenburgstraat (oneven 1 t/m 97, even 2 t/m 84). Huisnummers 1 t/m 9 géén eerste bewonersvergunning;

Nassaustraat (oneven 1 t/m 25, even 2 t/m 24);

Prins Alexanderstraat (oneven 1 t/m 29, even 2 t/m 30);

Prinsenhof (oneven 1 t/m 19, even 2 t/m 20);

Sophia van Wurtemberglaan (oneven 1 t/m 61, even 4 t/m 64);

Vonderweg (even 66 t/m 120);

Willem de Rijkelaan (oneven 1, even 2 t/m 4);

Willem Frisostraat (oneven 31 t/m 41, even 2 t/m 20);

Willem de Zwijgerstraat (oneven 17 t/m 79, even 26 t/m 58, 62 t/m 66).

Willemstraat 37a

Wouter Hollemanplein (oneven 1 t/m 107, even 2 t/m 108). Alleen bewoners met huisnummer 43 t/m 108 hebben recht op een bezoekersregeling.

c Bewoners kunnen een digitale bezoekersregeling aanvragen.

d In dit gebied worden zevendaagse parkeervergunningen uitgegeven.

e Het maximaal aantal uit te geven vergunningen voor dit gebied bedraagt:

Capaciteit

Maximaal aantal vergunningen

1010

1261

 

Lid 28. 615 Schoot

 

a Betaald parkeren is ingevoerd in de straten:

Straat

Details

Tariefcode

Betaal

Tijden

Acaciastraat

Gehele straat

B1 + B5

I

Berkenstraat

Gehele straat

B1 + B5

I

Beukenlaan

Tussen Zwaanstraat en Canadastraat (noord)

Tussen Schootsestraat en Kreugelstraat (zuid)

C1+C6

I

Cederlaan

Parkeerstrook langs huisnummer 1

B1

I

Dennenstraat

Gehele straat

B1 + B5

I

Frederiklaan

Tussen Schootsestraat en Iepenlaan

B1 + B5

I

Kastanjelaan

Gehele straat

B1 + B5

I

Kreugelstraat

Gehele straat

B1 + B5

I

Plataanlaan

Gehele straat

B1 + B5

I

Plataanplein

Gehele straat

B1 + B5

I

Schootsestraat

Tussen Kastanjelaan en Beukenlaan

B5 + B6

IV

Vlierstraat

Gehele straat

B1 + B5

I

b Voor een parkeervergunning in gebied Schoot komen in aanmerking de bewoners van en bedrijven gevestigd in de straten:

Acaciastraat (oneven 1 t/m 31, even 2 t/m 62). Huisnummers even 30 t/m 62 alleen 2e bewonersvergunning en digitale bezoekersregeling;

Berkenstraat (oneven 1 t/m 15, even 2 t/m 28);

Beukenlaan (oneven 1 t/m 41, even 2 t/m 24);

Cederlaan (huisnummer 1 en 2a);

Dennenstraat (oneven 1 t/m 11, even 2 t/m 22);

Frederiklaan (oneven 143 t/m 213 en 18101 t/m 18135, even 62 t/m 102,) let op huisnummers 173 t/m 173H en oneven 18101 t/m 18135 alleen 2e bewonersvergunning en digitale bezoekersregeling;

Kastanjelaan (oneven 1 t/m 111);

Kreugelstraat (oneven 1 t/m 37, even 16 t/m 56);

Plataanlaan (oneven 1 t/m 51, even 2 t/m 82);

Plataanplein (oneven 1 t/m 15, even 2 t/m 14);

Schootsestraat (oneven 7 t/m 41, even 4 t/m 60 en 66 t/m 104). Huisnummers 70 t/m 82, 90 en 92 géén eerste bewonersvergunning;

Vlierstraat (oneven 1 t/m 9, even 2 t/m 10).

Willemstraat 28 (alleen bedrijfsvergunningen tbv wisselwoningen)

c Bewoners kunnen een digitale bezoekersregeling aanvragen.

d In dit gebied worden zevendaagse parkeervergunningen uitgegeven.

e Het maximaal aantal uit te geven vergunningen voor dit gebied bedraagt:

Capaciteit

Maximaal aantal vergunningen

405

506

 

Lid 29. 616 Philipsdorp

 

a Betaald parkeren is ingevoerd in de straten:

Straat

Details

Tariefcode

Betaal

Tijden

Frederiklaan

Tussen Schootsestraat en Iepenlaan

B1 + B5

I

Lindenlaan

Gehele straat

B2 + B5

I

Strijpsestraat

Parkeerstrook ter hoogte van huisnummer 146 t/m 162

B1

I

b Voor een parkeervergunning in gebied Philipsdorp komen in aanmerking de bewoners van en bedrijven gevestigd in de straten:

Frederiklaan (oneven 143 t/m 213 en 18101 t/m 18135, even 62 t/m 102,) let op huisnummers 173 t/m 173H en oneven 18101 t/m 18135 alleen 2e bewonersvergunning en digitale bezoekersregeling;

Lindenlaan (oneven 1 t/m 23, even 2 t/m 46);

Strijpsestraat (even 146 t/m 162). Géén digitale bezoekersregeling;

Wingerdlaan (oneven 1 t/m 9, even 2 t/m 10).

c Bewoners kunnen een digitale bezoekersregeling aanvragen.

d In dit gebied worden zevendaagse parkeervergunningen uitgegeven.

e Het maximaal aantal uit te geven vergunningen voor dit gebied bedraagt:

Capaciteit

Maximaal aantal vergunningen

100

125

 

Lid 30. 624 Drents Dorp

 

a Betaald parkeren is ingevoerd in de straten:

Straat

Details

Tariefcode

Betaal

Tijden

Beukenlaan

Tussen Zwaanstraat en Canadastraat (noord)

Tussen Schootsestraat en Kreugelstraat (zuid)

C1+C6

I

Wilgenstraat

Gehele straat

C1+C6

I

Zwaanstraat

Tussen Beukenlaan en Halvemaanstraat

C1+C6

I

b Voor een parkeervergunning in gebied Drents Dorp komen in aanmerking de bewoners van en bedrijven gevestigd in de straten:

Beukenlaan (oneven 1 t/m 41, even 2 t/m 24);

Halve Maanstraat (oneven 1 en 3);

Wilgenstraat (oneven 1 t/m 37, even 2 t/m 40);

Zwaanstraat (even 2 t/m 40).

c Bewoners kunnen een digitale bezoekersregeling aanvragen.

d In dit gebied worden zevendaagse parkeervergunningen uitgegeven.

e Het maximaal aantal uit te geven vergunningen voor dit gebied bedraagt:

Capaciteit

Maximaal aantal vergunningen

68

85

 

Lid 31. 634 Zandrijk

 

a Betaald parkeren is ingevoerd in de straten:

Straat

Details

Tariefcode

Betaal

Tijden

Zanddreef

Ter hoogte van nummer 102 t/m 136

C1+C6

II, max 24 uur

b Voor een parkeervergunning in gebied Zandrijk komen in aanmerking de bewoners van en bedrijven gevestigd in de straten:

Zanddreef (even 102 t/m 136).

c Bewoners kunnen een digitale bezoekersregeling aanvragen.

d In dit gebied worden zevendaagse parkeervergunningen uitgegeven.

e Het maximaal aantal uit te geven vergunningen voor dit gebied bedraagt:

Capaciteit

Maximaal aantal vergunningen

33

41

 

Lid 32. 638 Eindhoven Airport

 

a Betaald parkeren is ingevoerd in de straten:

Straat

Details

Tariefcode

Betaaltijden

Adriaan Mulderweg

Gehele straat

C2

II, max 24 uur

Beatrix de Rijkweg

Gehele straat

C2

II, max 24 uur

Castendijkweg

Gehele straat

C2

II, max 24 uur

Freddy van Riemsdijkweg

Gehele straat

C2

II, max 24 uur

Henri Wijnmalenweg

Gehele straat

C2

II, max 24 uur

Jan Hilgersweg

Gehele straat

C2

II, max 24 uur

Jan Olieslagersweg

Gehele straat

C2

II, max 24 uur

Luchthavenweg

Gehele straat

C2

II, max 24 uur

Marinus van Meelweg

Gehele straat

C2

II, max 24 uur

Parmentierweg

Gehele straat

C2

II, max 24 uur

b Voor een parkeervergunning op het bedrijventerrein Eindhoven Airport komen in aanmerking de bedrijven gevestigd in de straten:

Adriaan Mulderweg (oneven 5 t/m 19, even 4 t/m 20);

Beatrix de Rijkweg (oneven 1 t/m 11, even 2 t/m 12);

Castendijkweg (oneven 5);

Freddy van Riemsdijkweg (oneven 3 t/m 27, even 2 t/m 28);

Henri van Wijnmalenweg (oneven 5 t/m 19, even 6 t/m 20);

Jan Hilgersweg (oneven 3 t/m 23, even 2 t/m 24);

Jan Olieslagersweg (even 4);

Luchthavenweg (oneven 1 t/m 99, even 10 t/m 54);

Marinus van Meelweg (oneven 3 t/m 29, even 2 t/m 30);

Parmentierweg (oneven 3 t/m 13, even 2 t/m 14).

c In dit gebied wordt geen digitale bezoekersregeling uitgegeven.

d In dit gebied worden zevendaagse parkeervergunningen uitgegeven.

e Het maximaal aantal uit te geven vergunningen voor dit gebied bedraagt:

Capaciteit

Maximaal aantal vergunningen

345

432

 

Lid 33. 711 Schrijversbuurt

 

a Betaald parkeren is ingevoerd in de straten:

Straat

Details

Tariefcode

Betaal

Tijden

Akkerstraat

Gehele straat

B2 + B5

I

August Sniederslaan

Gehele straat

B2 + B5

I

Binnewiertzstraat

Gehele straat

B2 + B5

I

Edenstraat

Tussen Hof van Eden en Jan Smitzstraat

B2 + B5

I

Gestelsestraat

Tussen Ploegstraat en Helmerslaan

B2 + B5

I

Guido Gezellestraat

Gehele straat

B2 +B5

I

Jacob van Maerlantlaan

Tussen de Helmerslaan en Couperuspad

B2 + B5

I

Helmerslaan

Gehele straat

B2 + B5

I

Hugo Verrieststraat

Gehele straat

B2 +B5

I

Hof van Eden

Gehele straat

B2 + B5

I

Hoogstraat

Tussen de Gestelsestraat en huisnummer 95

B2 + B5

I

 

Nicolaas Beetsstraat

Gehele straat

B2 + B5

I

Ploegstraat

Gehele straat

B2 + B5

I

Potgieterstraat

Gehele straat

B2 + B5

I

Rodenbachlaan

Gehele straat

B2 + B5

I

Staringstraat

Gehele straat

B2 + B5

I

Van Meursstraat

Gehele straat

B2 + B5

I

b Voor een parkeervergunning in gebied Schrijversbuurt komen in aanmerking de bewoners van en bedrijven gevestigd in de straten.

Akkerstraat (oneven 3 t/m 43, even 4 t/m 42), (huisnummers 32 t/m 42 eerste bewonersvergunning komt te vervallen per 01/01/2017);

August Sniederslaan (even 2 t/m 34);

Binnewiertzstraat (oneven 1 t/m 39, even 2 t/m 38);

Edenstraat (oneven 29 t/m 49, even 16 t/m 112);

Gestelsestraat (oneven 1 t/m 49, even 2 t/m 62), (huisnummers 8 t/m 16 alleen tweede bewonersvergunning en digitale bezoekersregeling);

Guido Gezellestraat (oneven 1 t/m 43, even 2 t/m 48);

Jacob van Maerlantlaan (oneven 1 t/m 11, even 2 t/m 24). Even huisnummers alleen tweede bewonersvergunning met uitzondering van huisnummer 10;

Jan Luikenstraat (oneven 1 t/m 49, even 2 t/m 46);

Helmerslaan (oneven 1 t/m 89, even 2 t/m 94). Huisnummers 4, 6, 10A, 12 en 29 alleen tweede bewonersvergunning.

Hugo Verrieststraat (oneven 1 t/m 15, even 2 t/m 30);

Hof van Eden (oneven 1 t/m 101, even 2 t/m 84) (huisnummers 75 t/m 101 eerste bewonersvergunning komt te vervallen per 01/01/2017);

Hoogstraat (oneven 41 t/m 95, even 36 t/m 96, 106, 108);

Nicolaas Beetsstraat (oneven 1 t/m 41, even 2 t/m 42). Huisnummers 2, 20 en 20A alleen tweede bewonersvergunning;

Ploegstraat (even 2 t/m 24, oneven 1 t/m 3A en 7), (huisnummer 7 eerste bewonersvergunning komt te vervallen per 01/01/2017);

Potgieterstraat (oneven 1 t/m 51, even 2 t/m 48);

Rodenbachlaan (oneven 1 t/m 25, even 2 t/m 30). Huisnummers 1 en 2 alleen tweede bewonersvergunning;

Rivierstraat (oneven 17 t/m 31, even 22 t/m 34);

Staringstraat (oneven 1 t/m 31, even 2 t/m 22);

Van Meursstraat (oneven 1 t/m 55, even 2 t/m 22).

c Bewoners kunnen een digitale bezoekersregeling aanvragen.

d In dit gebied worden zevendaagse parkeervergunningen uitgegeven.

e Het maximaal aantal uit te geven vergunningen voor dit gebied bedraagt:

Capaciteit

Maximaal aantal vergunningen

805

1006

 

Lid 34. 712 Oude Spoorbaan

 

a Betaald parkeren is ingevoerd in de straten:

Straat

Details

Tariefcode

Betaal

Tijden

Hagenkampweg Zuid

Vanaf huisnummer 166 richting Snoekstraat

B2 + B5

I

Hoogstraat

Tussen de Gestelsestraat en huisnummer 95

B2 + B5

I

Karel de Grotelaan

Tussen Hertog Jan I Laan en de Palingstraat

B2 + B5

I

Mecklenburgstraat

Gehele straat

B2 + B5

I

Palingstraat

Gehele straat

B2 + B5

I

Sint Lambertusstraat

Gehele straat

B2 + B5

I

Sint Martinusstraat

Gehele straat

B2 + B5

I

Snoekstraat

Gehele straat

B2 + B5

I

Terrein Hoogstraat / Sint Lambertusstraat

Parkeerterrein

B2 + B5

I

b Voor een parkeervergunning in gebied Oude Spoorbaan komen in aanmerking de bewoners van en bedrijven gevestigd in de straten:

Amsberghof (oneven 1 t/m 13, even 2 t/m 48) (alleen tweede bewonersvergunning en digitale bezoekersregeling);

Hagenkampweg Zuid (oneven 101 t/m 115, even 126 t/m 168);

Hoogstraat (oneven 41 t/m 95, even 36 t/m 96, 106, 108);

Karel de Grotelaan (oneven 1 t/m 45)

Mecklenburgstraat (on even 1 t/m 97, even 2 t/m 84). Huisnummers 1 t/m 9 géén eerste bewonersvergunning;

Palingstraat (oneven 1 t/m 47, 2 t/m 48)

Sint Lambertusstraat (oneven 1 t/m 29, even 2 t/m 42);

Sint Martinusstraat (oneven 1 t/m 31, even 2 t/m 26).

Snoekstraat (oneven 1 t/m 29, even 2 t/m 14)

c Bewoners kunnen een digitale bezoekersregeling aanvragen.

d In dit gebied worden zevendaagse parkeervergunningen uitgegeven.

e Het maximaal aantal uit te geven vergunningen voor dit gebied bedraagt:

Capaciteit

Maximaal aantal vergunningen

228

285

 

Artikel 8 “Locaties E9 – vergunningen”

Deze parkeerplaatsen zijn aangegeven met het RVV-bord E9. Daarbij is soms gekozen voor een zone om een groter gebied toe te wijzen. Binnen dit regime mogende parkeerplaatsen alleen gebruikt worden door voertuigen waarvoor een vergunning is verleend. Welk voertuig/persoon in aanmerking komt voor een dergelijke vergunning staat beschreven in dit besluit.

 

De volgende vergunninghouders gebieden kennen we in de gemeente Eindhoven:

 

Lid 1. 111 Mariënhage

 

a Een parkeervergunning voor Mariënhage (E9 gebied) is geldig op parkeerplaatsen in de straten:

Straat

Details

Aert Roelofsstraat

Gehele straat

Antonie van Hemertstraat

Gehele straat

Augustijnendreef

Gehele straat

Hubert Seijssemaeckerstraat

Gehele straat

Johanna van Rochefortstraat

Gehele straat

Nicolaas Clopperstraat

Gehele straat

Tramstraat

Tussen Dommelstraat en huisnummer 23

Willem Dicbierstraat

Gehele straat

b Voor een parkeervergunning in gebied Mariënhage komen in aanmerking de bewoners van en bedrijven gevestigd in de straten:

Aert Roelofsstraat (oneven 1 t/m 27);

Antonie van Hemertstraat (oneven 1 t/m 53);

Augustijnendreef (even 2 t/m 46);

De Remise (oneven 1 t/m 31, even 2 t/m 30) (alleen bezoekersvergunning)

Dommelstraat (oneven 1 t/m 3, even 2);

Hubert Seijssemaeckerstraat (oneven 1 t/m 23, even 2 t/m 24);

Johanna van Rochefortstraat (oneven 1 t/m 33, even 2 t/m 48);

Nicolaas Clopperstraat (oneven 1 t/m 45);

Tramstraat (oneven 1 t/m 37, even 2 t/m 60);

Willem Dicbierstraat (oneven 1 t/m 25).

c Bewoners kunnen een bezoekersvergunning aanvragen.

d Het maximaal aantal uit te geven vergunningen voor dit gebied bedraagt:

Capaciteit

Maximaal aantal vergunningen

232

290

 

Lid 2. 112 De Bergen

 

a Een parkeervergunning voor De Bergen (E9 gebied) is geldig op parkeerplaatsen in de straten:

Straat

Details

Anna van Egmondstraat

Gehele straat

Bergstraat

Ter hoogte van huisnummers 2 t/m 36B

Heilige Geeststraat

Gehele straat

Julianastraat

Tussen Mauritsstraat en het Wilhelminaplein

Oranjestraat

Gehele straat

Prins Hendrikstraat

Gehele straat

Sint Catharinastraat

Gehele straat

Smitsstraat

Gehele straat

Spijndhof

Gehele straat

Wilhelminaplein

Tussen huisnummer 9 en huisnummer 25

Willem de Zwijgerstraat

Tussen St. Catharinastraat en Mauritsstraat

b Voor een parkeervergunning in gebied de Bergen komen in aanmerking de bewoners van en bedrijven gevestigd in de straten:

Anna van Egmondstraat, (oneven 1 t/ 9, even 2 t/m 14). Even huisnummers alléén bezoekersvergunning;

Bergstraat* (oneven 1 t/m 43, even 2 t/m 48);

Charlotte van Bourbonhof (oneven 1 t/m 51, even 2 t/m 50). Alléén bezoekersvergunning;

Heilige Geeststraat (oneven 1 t/m 53, even 2 t/m 76);

Julianahof (oneven 1 t/m 17, even 2 t/m 18). Alléén bezoekersvergunning;

Julianastraat (oneven nummers 1 t/m 17, even 4 t/m 6, 6 t/m 12, (alleen bezoekersvergunning);

Kleine Berg (oneven 1 t/m 151, even 2 t/m 80). Géén bedrijfsvergunning;

Mauritsstraat (oneven 1 t/m 85);

Oranjestraat (oneven 1 t/m 19, even 2 t/m 22);

Prins Hendrikstraat (oneven 1 t/m 105, even 2 t/m 60);

Sint Catharinastraat (oneven 1 t/m 121, even 2 t/m 64). Huisnummers 6 en 8 géén eerste bewonersvergunning;

Smitsstraat (oneven 1 t/m 17, even 2 t/m 16);

Spijndhof (oneven 1 t/m 23, even 2 t/m 24);

Wilhelminaplein (oneven 1 t/m 25, even 2 t/m 24);

Willemstraat ( 35A (alléén bedrijfsvergunningen), 43A t/m 65);

Willem de Zwijgerstraat (oneven 1 t/m 13, even 2 t/m 24).

c Bewoners kunnen een bezoekersvergunning aanvragen.

d Het maximaal aantal uit te geven vergunningen voor dit gebied bedraagt:

Capaciteit

Maximaal aantal vergunningen

309

387

 

Lid 3. 425 Rapenland

 

a Een parkeervergunning voor gebied Rapenland (E9) is geldig op parkeerplaatsen in de straten:

Straat

Details

Michelangelolaan

Tussen Woenselsestraat en Dr. Cuyperslaan

Dupuislaan

Gehele straat

Rodinstraat

Tussen Michelangelolaan en Tetrodestraat noord

Tetrodestraat

Tussen Rodinstraat en het plein van de Tetrodestraat

b Voor een parkeervergunning in gebied Rapenlandkomen in aanmerking de bewoners van en bedrijven gevestigd in de straten:

Dr. Cuyperslaan (even huisnummers 126 t/m 140);

Dupuislaan (oneven 1 t/m 51, even 2);

Michelangelolaan (oneven 1 t/m 69);

Rodinstraat (oneven huisnummers 35 t/m 47);

Tetrodestraat (alleen even huisnummers 2 t/m 10).

c Bewoners kunnen een bezoekersvergunning aanvragen.

d Het maximaal aantal uit te geven vergunningen voor dit gebied bedraagt:

Capaciteit

Maximaal aantal vergunningen

105

131

 

Lid 4. 515 Winkelcentrum Woensel

 

a Een parkeervergunning voor gebied Winkelcentrum Woensel (E9) is geldig op parkeerplaatsen in de straat:

Straat

Details

Winkelcentrum Woensel

Ventweg tussen winkelcentrum Woensel en Winston Churchillaan, nabij huisnr 13 t/m 33

b Voor een parkeervergunning in gebied Winkelcentrum Woensel komen in aanmerking de bewoners van en bedrijven gevestigd in de straat:

Winkelcentrum Woensel (oneven 13 t/m 33a en 241, even 2 t/m 34,240 en 242).

c Bewoners kunnen een bezoekersvergunning aanvragen.

d Het maximaal aantal uit te geven vergunningen voor dit gebied bedraagt:

Capaciteit

Maximaal aantal vergunningen

24

30

 

Artikel 9 Locaties Parkeerplaatsen met plaatsgarantie*

a Deze parkeerplaatsen zijn afgesloten middels een klaphek, ketting of zijn aangegeven met een RVV-bord E9. De parkeerplaatsen mogen gebruikt worden door voertuigen waar de gemeente een vergunning voor heeft afgegeven. Daarbij wordt de parkeerplaats eenmalig vergeven aan 1 vergunninghouder, waardoor plaatsgarantie wordt verleend. De volgende locaties binnen de gemeente Eindhoven kennen dit regime:

Achterom;

Annahof;

Krabbendampad;

terrein Stationsweg.

Gedempte Gracht

b Een parkeervergunning voor een parkeerplaats met plaatsgarantie is geldig op één fysiek afsluitbare danwel genummerde parkeerplaats.

c Voor een parkeervergunning met plaatsgarantie voor de onder a. genoemde parkeerterreinen komen in aanmerking bedrijven (ongeacht waar deze gevestigd zijn) en de bewoners gevestigd in de buurten 111 Binnenstad, 112 de Bergen, 113 Witte Dame en 114 Fellenoord.

d Het maximaal aantal uit te geven vergunningen voor dit gebied bedraagt:

Naam

Capaciteit

Maximaal aantal vergunningen

Achterom

7

7

Annahof

9

9

Krabbendampad

14

14

Stationsweg

30

30

Gedempte Gracht

1

1

 

Artikel 10 “Locaties deelauto”

Deze parkeerplaatsen zijn aangeduid met het RVV bord E9 met onderbord: autodate. De parkeerplaatsen mogen gebruikt worden door voertuigen die onderdeel uitmaken van het deelauto concept binnen de gemeente Eindhoven.

 

De volgende locaties binnen de gemeente Eindhoven zijn hiervoor aangewezen:

Buurtcode

Straatnaam

111 Binnenstad

Tramstraat (ter hoogte van huisnummer 14)

112 De bergen

Prins Hendrikstraat (ter hoogte van zijkant pand Kleine Berg 52)

113 Witte dame

Willemstraat (ter hoogte van huisnummer 14)

114 Fellenoord

Neckerspoel (NS Station) (2 parkeerplekken)

212 Rochusbuurt

Pastoor Dijkmansstraat (ter hoogte van huisnummer 44)

214 Tuindorp

Sint Hubertusstraat (ter hoogte van de zijkant van het pand aan de Sint Servaasweg 60)

221 Kerstroosplein

Kerstrooslaan (ter hoogte van huisnummer 7)

233 Sintenbuurt

St. Gerlachstraat (ter hoogte van huisnummer 101)

311 Villapark

Valklaan (ten oosten van het pand Tongelresestraat 81)

321 Doornakkers-West

Kalverstraat (ter hoogte van huisnummer 2)

412 Hemelrijken

Boschdijk (ter hoogte van huisnummer 260)

412 Hemelrijken

Doctor Willem Dreesstraat

414 Woenselse Watermolen

Loondermolen (ter hoogte van huisnummer 53)

422 Kronehoef

Barrierweg (aan de zijkant van Docter Berlagelaan 15)

515 Winkelcentrum

Winkelcentrum Woensel (parkeerterrein) (1 parkeerplek)

611 Eliasterrein, vonderkwartier

Lodewijk Napoleonlaan (ter hoogte van huisnummer 25)

625 Zwaanstraat

Achtseweg Zuid

711 Schrijversbuurt

Helmerslaan (ter hoogte van huisnummer 63)

712 Oude spoorbaan

Hagenkampweg Zuid, ter hoogte van nummer 200

723 Rapelenburg

Franz Leharplein (parkeerterrein)

 

Artikel 11. Bewonersvergunning

Een bewonersvergunning kan worden verleend aan de houder van een motorrijtuig die bewoner is van een zelfstandige woning (straat + huisnummer), gelegen in een vergunninggebied of betaald parkeren gebied.

De bewoner dient ingeschreven te staan in de Basis Registratie Personen.

Het bezit van een voertuig wordt aangetoond via een geldig kenteken op naam (RDW) of via een bewijs van een leasemaatschappij of werkgever of via een ondertekende verklaring van de Vereniging voor Gedeeld Autogebruik

Een bewonersvergunning wordt verleend op kenteken van het motorvoertuig waarvoor de vergunning is verleend.

Per zelfstandige woning worden maximaal twee bewonersvergunningen verstrekt.

Een tweede bewonersvergunning wordt pas verstrekt als er voldoende parkeercapaciteit is in het gereguleerde vergunninggebied. De uitgifte verloopt via de prioriteitstelling conform artikel 22.

Indien de zelfstandige woning beschikt over eigen parkeervoorziening wordt deze parkeervoorziening afgetrokken van het maximaal aantal te verkrijgen vergunningen. Onder een eigen parkeervoorziening wordt verstaan zoals beschreven in artikel 21.

Een bewonersvergunning die wordt aangevraagd voor een zelfstandige woning die beschikt over één eigen parkeervoorziening zoals genoemd in artikel 21 lid 1 f en g wordt gezien als 2e bewonersvergunning, daarbij hoeft niet te worden aangetoond dat er meer dan 1 voertuig is geregistreerd (RDW) staat op hetzelfde adres.

Een bewonersvergunning die wordt aangevraagd voor een zelfstandige woning die beschikt over één eigen parkeervoorziening zoals genoemd in artikel 21 lid 1 a, b, c of d wordt gezien als 2e bewonersvergunning, waarbij wel moet worden aangetoond dat er meer dan 1 voertuig is geregistreerd (RDW) staat op hetzelfde adres.

Een bewonersvergunning wordt niet verstrekt indien de aanvrager in een woning woont waarvoor in de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen de voorwaarde is gesteld dat:

een parkeergelegenheid voor bewoners op eigen terrein wordt gerealiseerd;

en/ of er geen parkeergelegenheid op eigen terrein of in het gebouw wordt geboden. Aan een bewonersvergunning kunnen zowel beperkingen worden verbonden met betrekking tot de te gebruiken parkeerplaatsen als met betrekking tot de tijdstippen waarop de vergunning van kracht is.

 

Artikel 12. Bedrijfsvergunning

Een bedrijfsvergunning kan worden verleend aan een bedrijf of instelling dat gelegen is in een vergunninggebied of betaald parkeren gebied en beschikt over een inschrijfnummer van de Kamer van Koophandel.

Het maximaal aantal bedrijfsvergunningen dat een bedrijf of instelling kan aanvragen, is gelijk aan 1/10 maal het aantal werknemers (in FTE) dat werkzaam is op de betreffende locatie minus het aantal parkeerplaatsen in een eigen parkeervoorziening zoals beschreven in artikel 21.

Een bedrijfsvergunning kan worden verleend:

Op naam van de rechtspersoon ten behoeve waarvan hij wordt uitgegeven;

Op kenteken van het motorvoertuig waarvoor de vergunning is verleend;

Een bedrijfsvergunning wordt niet verstrekt indien het bedrijf gevestigd is op een adres waarvoor in de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen de voorwaarde is gesteld dat:

een parkeergelegenheid voor gebruikers op eigen terrein wordt gerealiseerd;

en/ of er geen parkeergelegenheid op eigen terrein of in het gebouw wordt geboden.

Aan een bedrijfsvergunning kunnen zowel beperkingen worden verbonden met betrekking tot de te gebruiken parkeerplaatsen als met betrekking tot de tijdstippen waarop de vergunning van kracht is.

 

Artikel 13a Hulpverlenersvergunning

Een hulpverlenersvergunning kan worden verleend aan zorgverleners, indien:

Voor de uitoefening van de praktijk gebruik wordt gemaakt van een motorrijtuig, en

De meerderheid van de patiënten van de praktijk woonachtig is in een gebied waar betaald parkeren is ingevoerd.

Een hulpverlenersvergunning kan worden verleend aan professionele zorg- of hulpverleningsinstellingen ten behoeve van een aldaar werkzame hulpverlener indien het motorrijtuig nodig is vanwege het geregeld met spoed of met groot materieel zorg of hulp verlenen aan personen of dieren op wisselende plaatsen in een gebied waar betaald parkeren is ingevoerd.

Aan een hulpverlenersvergunning kunnen zowel beperkingen worden verbonden met betrekking tot de te gebruiken parkeerplaatsen als met betrekking tot de tijdstippen waarop de vergunning van kracht is.

 

Artikel 13b Mantelzorgregeling

Een mantelzorgregeling kan worden verleend aan een bewoner waarvan het woonadres in een betaald parkeren gebied of vergunningengebied (E9 gebied) valt, indien:

de bewoner mantelzorg behoevend is en dit aan kan tonen met:

i. een verklaring van de (huis)arts waarin staat dat de bewoner afhankelijk is van mantelzorg

De bewoner een actieve bezoekersregeling zoals bedoeld in artikel 19 heeft of een actieve bezoekersvergunning zoals bedoel in artikel 17 heeft.

Een mantelzorgregeling is een aanvulling op de bezoekersregeling zoals bedoeld in artikel 19 of bezoekersvergunning zoals bedoel in artikel 17, wat inhoudt:

Voor een bewoner in een betaald parkeren gebied met een bezoekersregeling, geldt dat de bewoner per kwartaal 200 extra uren tegen het gereduceerde tarief kan aanschaffen;

Voor een bewoner in een E9 gebied met een bezoekersvergunning, mag er één extra kenteken aangemeld worden;

 

Artikel 13c Bezoekersregeling verzorgingshuis

Een bezoekersregeling verzorgingshuis kan worden aangevraagd door een bedrijf (zijnde een verzorgingshuis), waarbij de bewoners van het verzorgingshuis per woning een eigen woonadres hebben.

Deze adressen dienen binnen een betaald parkeren gebied gelegen zijn.

Ieder woonadres heeft recht op een bezoekersregeling zoals bedoeld in artikel 19.

De bezoekersregeling van alle adressen samen wordt gebundeld en verstrekt op het hoofdadres van het verzorgingshuis.

 

Artikel 14 Bewonersvergunning parkeerterrein

Een bewonersvergunning parkeerterrein kan worden verleend aan de houder van een motorrijtuig die bewoner is van een zelfstandige woning (straat + huisnummer), gelegen in de buurten 111 Binnenstad, 112 de Bergen, 113 Witte Dame en 114 Fellenoord.

Indien de zelfstandige woning beschikt over eigen parkeervoorziening wordt deze parkeervoorziening afgetrokken van het maximaal aantal te verkrijgen vergunningen. Onder een eigen parkeervoorziening wordt verstaan zoals beschreven in artikel 21.

De bewoner dient ingeschreven te staan in de Basis registratie personen.

Het bezit van een voertuig wordt aangetoond via een geldig kenteken op naam (RDW) of via een bewijs van een leasemaatschappij of werkgever.

Een bewonersvergunning parkeerterrein wordt verleend op kenteken van het motorvoertuig waarvoor de vergunning is verleend.

Per zelfstandige woning worden maximaal twee bewonersvergunningen verstrekt.

Een bewonersvergunning parkeerterrein wordt niet verstrekt indien de aanvrager in een woning woont waarvoor in de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen de voorwaarde is gesteld dat:

een parkeergelegenheid voor bewoners op eigen terrein wordt gerealiseerd;

en/ of er geen parkeergelegenheid op eigen terrein of in het gebouw wordt geboden.

Aan een bewonersvergunning parkeerterreinen kunnen zowel beperkingen worden verbonden met betrekking tot de te gebruiken parkeerplaatsen als met betrekking tot de tijdstippen waarop de vergunning van kracht is.

 

Artikel 15. Vergunning met plaatsgarantie

Een vergunning met plaatsgarantie kan worden verleend aan een bedrijf of instelling dat beschikt over een inschrijfnummer van de Kamer van Koophandel.

Een vergunning met plaatsgarantie kan worden verleend aan de houder van een motorrijtuig die bewoner is van een zelfstandige woning (straat + huisnummer), gelegen in de buurten 111 Binnenstad, 112 de Bergen, 113 Witte Dame en 114 Fellenoord.

Aan een vergunning met plaatsgarantie kunnen zowel beperkingen worden verbonden met betrekking tot de te gebruiken parkeerplaatsen als met betrekking tot de tijdstippen waarop de vergunning van kracht is. Een vergunning met plaatsgarantie kan worden verleend:

Op naam van de rechtspersoon ten behoeve waarvan hij wordt uitgegeven;

Op kenteken van het motorvoertuig waarvoor de vergunning is verleend.

 

Artikel 16. Zevendaagse parkeervergunning

Een zevendaagse parkeervergunning wordt verleend op naam of op kenteken van het motorvoertuig waarvoor de vergunning is verleend.

Een zevendaagse parkeervergunning is geldig op alle betaalde parkeerplaatsen in Eindhoven maar wordt toegewezen aan een bepaald zone.

Een zevendaagse parkeervergunning kan door iedereen worden aangevraagd, uitgifte is afhankelijk van beschikbare capaciteit.

Aan een zevendaagse parkeervergunning kunnen zowel beperkingen worden verbonden met betrekking tot de te gebruiken parkeerplaatsen als met betrekking tot de tijdstippen waarop de vergunning van kracht is.

 

Artikel 17. Bezoekersvergunning

Een bezoekersvergunning kan worden verleend aan de bewoners die in aanmerking komen voor een bewonersvergunning voor de gebieden de Bergen, Mariënhage, Rapenland en winkelcentrum Woensel (E9).

Van een bezoekersvergunning mag uitsluitend gebruik worden gemaakt ten behoeve van het parkeren van bezoek aan bewoners.

Per zelfstandige woning wordt maximaal één bezoekersvergunning verstrekt.

Een bezoekersvergunning wordt niet verstrekt indien de aanvrager in een woning woont waarvoor in de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen de voorwaarde is gesteld dat:

een parkeergelegenheid voor bezoekers op eigen terrein wordt gerealiseerd;

en/ of er geen parkeergelegenheid op eigen terrein of in het gebouw wordt geboden.

Aan een bezoekersvergunning kunnen zowel beperkingen worden verbonden met betrekking tot de te gebruiken parkeerplaatsen als met betrekking tot de tijdstippen waarop de vergunning van kracht is.

 

Artikel 18. Bezoekerspas met chip

Vervallen.

Van een bezoekerspas mag uitsluitend gebruik worden gemaakt ten behoeve van het parkeren van bezoek aan bewoners.

Vervallen.

Vervallen.

Bezoekers van bewoners kunnen met de bezoekerspas tegen gereduceerd tarief parkeren.

Een bezoekerspas kan per kwartaal worden opgewaardeerd bij de betaalautomaat en tijdens openingsuren bij de balie van het Inwonersplein.

Met een bezoekerspas kan alleen bij de betaalautomaten die geplaatst zijn in het desbetreffende gebied, tegen een gereduceerd tarief, een parkeerticket worden gekocht.

Vervallen.

Artikel 19 Digitale bezoekersregeling

Bewoners die in aanmerking komen voor een bewonersvergunning in de gebieden waar sprake is van betaald parkeren, komen in aanmerking voor een digitale bezoekersregeling.

Van de bezoekersregeling mag uitsluitend gebruik worden gemaakt ten behoeve van het parkeren van bezoek aan bewoners.

Per zelfstandige woning wordt maximaal één account verstrekt.

Een account voor een digitale bezoekersregeling wordt niet verstrekt indien de aanvrager in een woning woont waarvoor in de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen de voorwaarde is gesteld dat:

een parkeergelegenheid voor bewoners op eigen terrein wordt gerealiseerd;

en/ of er geen parkeergelegenheid op eigen terrein of in het gebouw wordt geboden.

Bezoekers van bewoners kunnen met de bezoekersregeling tegen gereduceerd tarief parkeren.

Onder parkeersessie wordt verstaan het gebruik van een parkeerplaats binnen een betaald parkeergebied door een bezoeker tussen 00.00 uur en 24.00 uur op een bepaalde dag;

De bewoner start een parkeersessie van zijn of haar bezoek via de digitale bezoekersregeling door het kenteken van het voertuig van de bezoeker in te voeren en de parkeersessie hiermee te starten vanaf het tijdstip dat de bezoeker zijn of haar voertuig parkeert.

De bewoner dient een parkeersessie van een bezoeker te beëindigen via de digitale bezoekersregeling door de parkeersessie van het betreffende kenteken te beëindigen, zodra het voertuig van de bezoeker niet meer geparkeerd staat;

Een parkeersessie van een bezoeker eindigt automatisch aan het einde van die dag.

Het parkeertegoed van de digitale bezoekersregeling kan per kwartaal via het verstrekte inlogaccount worden opgewaardeerd met een maximum gesteld bedrag zoals vermeld in de verordening parkeerbelasting.

Met een digitale bezoekersregeling kan door bezoek op parkeerplaatsen geparkeerd worden binnen een betaald parkerengebied van de betreffende buurt.

 

Artikel 20 Deelauto vergunning

Een deelauto vergunning kan worden verleend aan bedrijven die zijn aangesloten bij het keurmerk autodelen of gelijkwaardig, zulks ter beoordeling van de sector Ruimtelijke Expertise, Verkeer en Milieu ten behoeve van het plaatsen van een deelauto.

De vergunning wordt verleend op kenteken van het motorvoertuig waarvoor de vergunning is verleend, de locatie van de deelauto wordt desgewenst voorzien van een bord E9 met de tekst autodate + naam van de aanbieder

Wanneer een vergunning wordt aangevraagd voor het plaatsen van een deelauto in gebieden met een parkeerdruk van 90% of hoger binnen een afstand van 220 meter (hemelsbreed) van een andere, reeds bestaand deelauto, moet aangetoond worden dat er minstens 10 nieuwe abonnees zijn voor de nieuwe deelauto en dat er op grotere afstand van de andere reeds bestaande deelauto geen alternatief is.

Aan een deelauto vergunning kunnen zowel beperkingen worden verbonden met betrekking tot de te gebruiken parkeerplaatsen als met betrekking tot de tijdstippen waarop de vergunning van kracht is.

 

Artikel 21 Parkeerplaats op eigen terrein (POET)

Onder een parkeerplaats op eigen terrein (POET) wordt verstaan:

a een parkeerplaats op een terrein of in een garage, uitgegeven in erfpacht, verhuurd of in gebruik gegeven aan de aanvrager, dan wel in eigendom bij de aanvrager;

b een parkeerplaats –huur of koop– op het terrein of in de garage van een complex waarvan de bouwvergunning, omgevingsvergunning, de huur- of koopovereenkomst, splitsingsakte of de erfpachtvoorwaarden is vastgelegd dat deze bedoeld is als parkeergelegenheid voor (onder andere) het adres van de aanvrager;

c een voormalige parkeerplaats op eigen terrein die door of vanwege de aanvrager een andere bestemming dan die van parkeerplaats heeft gekregen;

d een parkeerafspraak vastgelegd in een parkeerovereenkomst met een derde partij.

e Een reeds verstrekte bewonersvergunning op het betreffende adres zoals bedoeld in artikel 11

f Een reeds verstrekte bedrijfsvergunning op het betreffende adres zoals bedoeld in artikel 12;

g Een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken op de openbare weg;

2 Een parkeerplaats wordt als parkeerplaats op eigen terrein beschouwd indien deze daarnaast voldoet aan de volgende voorwaarden:

a Toegankelijkheid: de parkeerplaats dient te kunnen worden bereikt via een doorgang of toegang die minimaal 2,30 meter breed is;

b Een oprit op eigen terrein met een minimale lengte van 5,5 meter en een minimale breedte van 2,5 meter;

c Een parkeerplaats voor meerdere voertuigen op een terrein of in een garage dient per parkeervak ten minste 2,25 meter breed en minimaal 5,00 meter lang te zijn;

3 Parkeerplaatsen op eigen terrein (POET) staan vermeld in het overzicht van POET-plaatsen, dat ter inzage is op www.eindhoven.nl/parkeren

 

Artikel 22 Prioriteitstelling uitgifte vergunningen

De uitgifte van 1e bewonersvergunningen heeft 1e prioriteit. Als blijkt dat na het verstrekken van de 1e bewonersvergunningen het maximaal aantal uit te geven vergunningen nog niet is bereikt, dan kunnen 1e bedrijfsvergunningen worden verstrekt.

De uitgifte van 1e bedrijfsvergunningen (één bedrijfsvergunning per zelfstandig bedrijf of instelling) heeft 2e prioriteit. Als blijkt dat na het verstrekken van de 1e bewonersvergunningen en 1e bedrijfsvergunningen het maximaal aantal uit te geven vergunningen nog niet is bereikt, dan kunnen 2e bewonersvergunningen worden verstrekt.

De uitgifte van 2e bewonersvergunningen heeft 3e prioriteit. Als blijkt dat na het verstrekken van de 1e bewonersvergunningen, 1e bedrijfsvergunningen en 2e bewonersvergunningen het maximaal aantal uit te geven vergunningen nog niet is bereikt, dan kunnen 2e en volgende bedrijfsvergunningen worden verstrekt.

De uitgifte van 2e en volgende bedrijfsvergunningen heeft 4e prioriteit.

Indien het maximaal aantal uit te geven vergunningen is bereikt wordt gewerkt met een wachtlijst.

Indien een wachtlijst ontstaat voor vergunningen met een hoge prioriteit kunnen vergunningen met een lagere prioriteit worden ingetrokken.

Indien een vergunning wordt ingetrokken op grond van lid 6 wordt een opzegtermijn in acht genomen van minimaal 3 maanden tot het einde van de vergunningstermijn.

Bezoekersvergunningen, digitale bezoekersregelingen en hulpverlenersvergunningen kunnen ongeacht het aantal uitgegeven bewoners- en/of bedrijfsvergunningen worden verstrekt.

 

Artikel 23. Inwerkingtreding en citeertitel

Dit besluit treedt in werking de dag na bekendmaking.  

Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Aanwijsbesluit en uitwerkingsbesluit maart 2018’

Het aanwijsbesluit en uitwerkingsbesluit parkeren november 2017 wordt ingetrokken met ingang van de in het eerste lid genoemde dag van inwerkingtreding, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de (belastbare) feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 

 

Eindhoven, 17 april 2018.

Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven,

,burgemeester

, secretaris

Uitgegeven,

Mij bekend,

De gemeentesecretaris van Eindhoven