Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
modulaire gemeenschappelijke regeling Rijk van Nijmegen

Besluit instellen agendacommissie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
Organisatiemodulaire gemeenschappelijke regeling Rijk van Nijmegen
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit instellen agendacommissie
CiteertitelBesluit instellen agendacommissie
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpBesluit instellen agendacommissie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-11-2014Nieuwe regeling

24-11-2014

bgr-2018-674

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit instellen agendacommissie

 

In artikel 14 van de MGR wordt beschreven dat het algemeen bestuur commissies van advies kan instellen en dat het algemeen bestuur een agendacommissie instelt (artikel 14, derde lid van de MGR). Dit besluit is ter uitvoering daarvan.

 

 

Het algemeen bestuur van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen besluit per 1 januari 2015 een Agendacommissie in te stellen;

Alle deelnemende gemeenteraden kunnen één raadslid aanwijzen als lid van de Agendacommissie van de MGR;

Alle deelnemende gemeenteraden kunnen één raadslid aanwijzen als plaatsvervanger van het in besluitpunt 2 genoemde lid van de Agendacommissie;

De Agendacommissie stelt zelf haar reglementen vast.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur op 24 november 2014,

De secretaris,

Drs. W.G.R.J. van der Linden

De voorzitter

Drs. H.M.F. Bruls