Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Buren

Aanwijzing toezichthouder kinderopvang

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBuren
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzing toezichthouder kinderopvang
CiteertitelAanwijzing toezichthouder kinderopvang
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 1.61, tweede lid, van de Wet kinderopvang

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-05-201801-01-2018nieuw

25-04-2018

gmb-2018-91055

Z.002598

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzing toezichthouder kinderopvang

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Buren,

Overwegende dat:

Op grond van de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wko) het college van burgemeester en wethouders de directeur publieke gezondheid van de GGD dient aan te wijzen als toezichthouder zoals bedoeld in de artikelen 1.61 van de Wet kinderopvang (Wko).

Dat de aanwijzing als toezichthouder geschiedt onder verwijzing naar 'toezichthouder' zoals bedoeld in artikel 1.61 Wko.

besluit:
  • I

    de Directeur Publieke Gezondheid van de GGD Gelderland-Zuid met terugwerkende kracht per 1 januari 2018 aan te wijzen als toezichthouder zoals bedoeld in artikel 1.61 lid 2 van de Wet kinderopvang, en

  • II

    de Directeur Publieke Gezondheid toe te staan om in haar plaats één of meerdere medewerkers te machtigen om onder verantwoordelijkheid van de Directeur Publieke Gezondheid op te treden als toezichthouder in het kader van de Wet kinderopvang, en

  • III

    eerdere besluiten met betrekking tot aanwijzing van de GGD en/of andere functionarissen van de GGD en/of de Directeur Publieke Gezondheid van de GGD Gelderland-Zuid als toezichthouder inzake kinderopvang en/of peuterspeelzalen per 1 januari 2018 in te trekken.

Maurik, 25 april 2018

Burgemeester en wethouders van Buren,

de secretaris, mr. I.P.C. van Wamel-Geene

de burgemeester, J.A. de Boer, MSc