Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Molenwaard

Besluit Eigen verklaring gemeente Molenwaard

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMolenwaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit Eigen verklaring gemeente Molenwaard
Citeertitel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-233778.html

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-233778.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-05-201831-12-2019gewijzigde regeling

17-04-2018

gmb-2018-84722

868377

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit Eigen verklaring gemeente Molenwaard

 

Burgemeester en wethouders van Molenwaard besluiten:

 

 

  • 1.

    op grond van artikel 10 van de Verordening Leges 2018 het tarief voor het afgeven van een Eigen verklaring, als bedoeld in artikel 1.3.4 van de Tarieventabel behorende bij de Verordening Leges 2018 met ingang van 1 mei 2018 vast te stellen op € 34,80;

 

  • 2.

    dit besluit treedt in werking op 1 mei 2018.

 

 

Bleskensgraaf, 17 april 2018

Burgemeester en wethouders voornoemd,

De secretaris,

B.J. Nootenboom CMC

De burgemeester,

D.R. van der Borg