Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Flevoland

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland houdende regels omtrent aanwijzing toezichthouders en intrekken aanwijzing toezichthouders van de afdeling Infrastructuur

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieFlevoland
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingBesluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland houdende regels omtrent aanwijzing toezichthouders en intrekken aanwijzing toezichthouders van de afdeling Infrastructuur
CiteertitelAanwijzing toezichthouders en intrekken aanwijzing toezichthouders van de afdeling Infrastructuur
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de aanwijzing als toezichthouder belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde in de Verordening voor de fysieke leefomgeving Flevoland 2012.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Flevoland/CVDR285581/CVDR285581_7.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-04-2018nieuwe regeling

03-04-2018

prb-2018-2603

2215901

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland houdende regels omtrent aanwijzing toezichthouders en intrekken aanwijzing toezichthouders van de afdeling Infrastructuur 

Gedeputeerde Staten van Flevoland:

 

gelet op artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 11.3 van de Verordening voor de fysieke leefomgeving Flevoland 2012,

 

hebben op 3 april 2018 (HB 2214715) besloten:

 

per 3 april 2018 aan te wijzen als toezichthouder belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde in de Verordening voor de fysieke leefomgeving Flevoland 2012,

 

De heer R. van der Woude

De heer D. van Faassen

 

en per 3 april 2018 de aanwijzing als toezichthouder belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde in de Verordening voor de fysieke leefomgeving Flevoland 2012, in te trekken

 

De heer F. Wijnants

De heer J. Bottenberg

De heer J. van de Worp

De heer F. Druijf

 

Lelystad,3 april 2018

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Flevoland,

de secretaris, de voorzitter,