Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Buren

Aanwijzingsbesluit standplaatsen provinciale wegen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBuren
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit standplaatsen provinciale wegen
CiteertitelAanwijzingsbesluit standplaatsen provinciale wegen
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Buren/CVDR404210.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-04-201817-09-2020wijziging aangewezen standplaatslocaties provinciale wegen

03-04-2018

gmb-2018-74363

Z.002628

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit standplaatsen provinciale wegen

De burgemeester van Buren;

 

overwegende dat in artikel 5:18 van de Algemene Plaatselijke Verordening aan de burgemeester de bevoegdheid is toegekend om locaties aan de provinciale wegen aan te wijzen waar een standplaats mag worden ingenomen;

 

overwegende dat standplaatsen aan dan wel nabij een provinciale weg door de wegbeheerder, de Provincie, vanwege de verkeersonveiligheid, worden geweerd;

 

dat op 31 mei 2017 een locatie in Asch is toegevoegd, terwijl het beleid zich richt op uitsterfconstructie;

 

dat hierop nu een correctie plaatsvindt;

 

dat bij deze update verschillende locaties vervallen, passend in het uitsterfbeleid;

 

besluit:

- dat een standplaats uitsluitend mag worden ingenomen op de volgende daartoe aangewezen locaties;

 

Plaats

Kadastrale gemeente

Sectieletter

Perceelnummer

Kerk-Avezaath

Buren

P

00487

Lienden

Lienden

N

00421

- dat de aangewezen standplaats komt te vervallen zodra de huidige standplaatshouder de standplaats niet meer gebruikt;

 

- dat het aanwijzingsbesluit d.d. 31 mei 2017 wordt ingetrokken;

 

Vastgesteld te Maurik op 3 april 2018

De burgemeester van Buren,

J.A. de Boer MSc