Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Werkorganisatie Druten-Wijchen

Het Inkoop-en aanbestedingsbeleid

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWerkorganisatie Druten-Wijchen
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingHet Inkoop-en aanbestedingsbeleid
CiteertitelHet Inkoop-en aanbestedingsbeleid
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-03-201801-01-2018Nieuwe regeling

05-03-2018

bgr-2018-411

Tekst van de regeling

Intitulé

Het Inkoop-en aanbestedingsbeleid

Het bestuur van de Werkorganisatie Druten Wijchen,

 

gelet op artikel 4, eerste lid onder e en g, en artikel 8, tweede lid onder l, van de gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie Druten-Wijchen,

Besluit :

I

Met ingang van 1 januari 2018 het Inkoop-en aanbestedingsbeleid van de gemeente Wijchen vast te stellen als het Inkoop-en aanbestedingsbeleid van de Werkorganisatie Druten-Wijchen met de volgende aanpassingen:

 

 • 1.

  Paragraaf 1: onder “gemeente” wordt verstaan: “de Werkorganisatie Druten-Wijchen”,

   

 • 2.

  Paragraaf 3.2: onder “Beleidsregel Wet Bibob” wordt verstaan: Beleidsregel Wet Bibob van de gemeente Wijchen,

   

 • 3.

  Paragraaf 3.5 onder a: onder Lokale ondernemers wordt verstaan: ondernemingen die een hoofd-of nevenvestiging, volgens inschrijving in de kamer van Koophandel, hebben binnen de grondgebieden van de gemeente Druten of Wijchen.

  Waarbij wordt gestreefd in gelijke verhouding/mate ondernemers uit Druten en Wijchen te benaderen.

II

Met ingang van 1 januari 2018 de Algemene inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten van de gemeente Wijchen te hanteren als Algemene inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten van de Werkorganisatie Druten-Wijchen met de volgende aanpassing:

 • 1.

  Artikel 1: onder “gemeente” wordt verstaan: “de Werkorganisatie Druten-Wijchen”

 

III

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na publicatie en werkt terug tot en met 1 januari 2018.

 

 

Aldus besloten op 5 maart 2018,

het bestuur van de Werkorganisatie Druten Wijchen,

mr. drs. A.J.E.M.Buise-Jansen

secretaris

mr. J.Th.C.M.Verheijen

voorzitter