Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bergen (NH)

Aanwijzingsbesluit toezichthouders AVOI BUCH

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBergen (NH)
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit toezichthouders AVOI BUCH
CiteertitelAanwijzingsbesluit toezichthouders AVOI BUCH
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-03-201813-03-2018Nieuwe regeling

06-02-2018

gmb-2018-50954

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit toezichthouders AVOI BUCH

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen, van de gemeente Uitgeest, van de gemeente Castricum en van de gemeente Heiloo,

Ieder voor zover het de eigen bevoegdheden betreft,

 

Gelet op:

 • -

  titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  artikel 16, lid 1, van de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren gemeente Bergen 2014;

 • -

  artikel 14, lid 1, van de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren Uitgeest;

 • -

  artikel 16, lid 1, van de AVOI Castricum;

 • -

  artikel 16, lid 1, van de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren gemeente Heiloo 2014;

 • -

  de Bevoegdhedenregeling colleges en burgemeesters BUCH 2017;

Besluiten, ieder voor zover het de eigen bevoegdheden betreft:

als toezichthouder belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren gemeente Bergen 2014, de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren Uitgeest, de AVOI Castricum en de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren gemeente Heiloo 2014, de personen aan te wijzen die de volgende functie(s) bekleden:

 

 • -

  Toezichthouder/werkvoorbereider Civiel, domein Civiele Werken, team Projecten.

 • -

  Vergunningverlener/toezichthouder kabels en leidingen, domein Civiele Werken, team Projecten.

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 

Dit besluit wordt aangehaald als “Aanwijzingsbesluit toezichthouders AVOI BUCH”

 

Aldus besloten op 6 februari 2018.

Namens burgemeester en wethouders van Bergen, namens burgemeester en wethouders van Uitgeest, namens burgemeester en wethouders van Castricum, namens burgemeester en wethouders van Heiloo, ieder voor zover het de eigen bevoegdheden betreft

P. deKruijf

Teammanager Projecten