Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
1Stroom

Besluit van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling 1Stroom houdende regels omtrent de Arbeidsvoorwaardenregeling 1Stroom 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
Organisatie1Stroom
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling 1Stroom houdende regels omtrent de Arbeidsvoorwaardenregeling 1Stroom 2018
CiteertitelArbeidsvoorwaardenregeling 1Stroom 2018
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlageBijlage 1 Arbeidsvoorwaardenregeling 1Stroom

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/Westervoort/603577/CVDR603577_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-03-201801-01-2018nieuwe regeling

02-01-2018

bgr-2018-297

17/031756
07-03-201809-03-2018nieuwe regeling

02-01-2018

bgr-2018-186

17/031756

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling 1Stroom houdende regels omtrent de Arbeidsvoorwaardenregeling 1Stroom 2018

Het dagelijks bestuur van 1Stroom

 

gelet op

  • -

    de kernwaarden aandacht, vertrouwen en verantwoordelijkheid;

  • -

    de overeenstemming die is bereikt tijdens het Bijzonder Georganiseerd Overleg op 12 december 2017;

  • -

    artikel 5 en 14h van de Gemeenschappelijke regeling 1Stroom, alsmede artikel 7 lid 2 onder a van de Mandaatregeling 1Stroom;

 

overwegende dat een arbeidsvoorwaardenregeling bijdraagt aan goed werkgever- en werknemerschap en dat aandacht is voor duurzame inzetbaarheid van medewerkers;

 

B E S L U I T vast te stellen:

 

Arbeidsvoorwaardenregeling 1Stroom 2018

 

Artikel 1 Arbeidsvoorwaardenregeling

Lid 1

De artikelen die zijn opgenomen in de CAR-UWO zijn van toepassing op de medewerkers die door of vanwege de gemeenschappelijke regeling is aangesteld om in openbare dienst werkzaam te zijn alsmede hij met wie een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht is aangegaan.

 

Lid 2

De punten 1 tot en met 44 van het document ‘Arbeidsvoorwaardenregeling 1Stroom totaaloverzicht’ zijn van toepassing op de medewerkers die door of vanwege de gemeenschappelijke regeling is aangesteld om in openbare dienst werkzaam te zijn alsmede hij met wie een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht is aangegaan.

 

Artikel 2 Citeertitel en inwerkingtreding

Deze regeling kan worden aangehaald als de “Arbeidsvoorwaardenregeling 1Stroom 2018” en treedt in werking met ingang van de dag na digitale bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2018.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 1Stroom d.d. 2 januari 2018.

 

ing. C.J. (Chris) Papjes

secretaris

 

drs. A.J. (Arend) van Hout

voorzitter