Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Molenwaard

Leges rijbewijzen Molenwaard

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMolenwaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingLeges rijbewijzen Molenwaard
Citeertitel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-233778.html

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-233778.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-02-201801-01-2018nieuwe regeling

19-12-2017

gmb-2018-40027

800766

Tekst van de regeling

Intitulé

Leges rijbewijzen Molenwaard

 

Burgemeester en wethouders van Molenwaard besluiten:

 

  • 1.

    op grond van artikel 10 van de Verordening Leges 2018 het tarief voor

het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs met ingang van 1 januari 2018 vast te stellen op € 39,45 (onderdeel 1.3.1 tarieventabel leges).

 

  • 2.

    dat dit besluit in werking treedt op de dag na publicatie en terug werkt tot 1 januari 2018.

 

 

Bleskensgraaf, 22 februari 2018,

Burgemeester en wethouders Molenwaard,

De secretaris,

B.J.Nootenboom, CMC.

De burgemeester,

D.R. van der Borg