Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Westerwolde

Aanwijzingsbesluit toezichthouders

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWesterwolde
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit toezichthouders
CiteertitelAanwijzingsbesluit toezichthouders
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpToezichthouder drank en horecawet openbare ruimte afvalstoffen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-02-2018Nieuwe regeling

09-01-2018

gmb-2018-35016

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit toezichthouders

 

De burgemeester dan wel burgemeester en wethouders, ieder voor zover bevoegd, maken bekend dat bij besluit van 9 januari 2018 zijn aangewezen:

 

  • 1.

    Twee toezichthouders Drank- en Horecawet;

  • 2.

    Twee buitengewoon opsporingsambtenaren Domein 1 – Openbare Ruimte;

  • 3.

    Twee toezichthouders afvalstoffenverordening.

Dit besluit is per genoemde datum in werking getreden.