Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Westerwolde

Aanwijzen toezichthouders

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWesterwolde
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzen toezichthouders
CiteertitelAanwijzen toezichthouders
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpAanwijzingen toezichthouders

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-02-2018Nieuwe regeling

06-02-2018

gmb-2018-32090

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzen toezichthouders

De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van Westerwolde maken bekend,

 

Dat zijn aangewezen voor het toezicht vanuit de Wet basisregistraties adressen en gebouwen en de Wet basisregistratie grootschalige topografie:

 • -

  De heer G. Kuipers;

 • -

  De heer O. Bregman;

en dat zijn aangewezen voor het toezicht op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning:

 • -

  mevr. E. Brinks

 • -

  mevr. M. Reekers – Koldenhof

 • -

  dhr. A. Opmeer

 • -

  mevr. F.J. Meerding

 • -

  mevr. I. Nijdam

Aldus besloten in de collegevergadering van 6 februari 2018.