Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Cromstrijen

Besluit van de burgemeester van de gemeente Cromstrijen houdende regels omtrent het DOR Aanwijzingsbesluit Digitaal Opkopers Register

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCromstrijen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van de burgemeester van de gemeente Cromstrijen houdende regels omtrent het DOR Aanwijzingsbesluit Digitaal Opkopers Register
CiteertitelAanwijzingsbesluit Digitaal Opkopers Register
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Cromstrijen/CVDR455225/CVDR455225_1.html
 2. artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-02-201801-01-2021nieuwe regeling

19-12-2017

gmb-2018-30430

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de burgemeester van de gemeente Cromstrijen houdende regels omtrent het DOR Aanwijzingsbesluit Digitaal Opkopers Register

De burgemeester van de gemeente Cromstrijen,

 

Overwegende:

 

dat het gelet op het belang van de aanpak van heling van goederen gewenst is dat handelaren in gebruikte of ongeregelde goederen kunnen worden gecontroleerd;

 

dat artikel 2:67 lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening Cromstrijen 2017 bepaalt dat een handelaar verplicht is aantekening te houden van alle gebruikte of ongeregelde goederen die hij verkoopt of op andere wijze overdraagt, in een doorlopend en een door of namens de burgemeester gewaarmerkt register (verkoopregister);

 

dat artikel 2 lid 2 van het Uitvoeringsbesluit van artikel 437 lid 1 van het Wetboek van Strafrecht bepaalt dat een handelaar verplicht is aantekening te houden van alle gebruikte of ongeregelde goederen die hij verworven of voorhanden heeft, in een doorlopend en een door of namens de burgemeester gewaarmerkt register (inkoopregister);

 

dat omwille van een zo efficiënt en effectief mogelijk gebruik van het in- en verkoopregister een digitale versie van dit register is ontwikkeld, zijnde het Digitaal Opkopers Register (DOR);

 

dat het DOR is gekoppeld aan een landelijk systeem waarin gestolen goederen worden geregistreerd, zodat bij registratie van een gestolen goed door een handelaar het systeem hiervan een melding maakt, waardoor gestolen goederen snel kunnen worden getraceerd en heling op een effectieve wijze kan worden tegengegaan;

 

dat het daarom wenselijk is het DOR middels aanwijzing te waarmerken Cromstrijen 2017 (verkoopregister) en in artikel 2 lid 2 van het Uitvoeringsbesluit van artikel 437 lid 1 van het Wetboek van Strafrecht (inkoopregister), zodat handelaren daarin aantekening moeten houden van gebruikte of ongeregelde goederen;

 

dat handelaren door deze aanwijzing verplicht zijn in het DOR aantekening te houden van gebruikte of ongeregelde goederen;

 

dat het voor handelaren niet langer is toegestaan een papieren registratie bij te houden;

 

gelet op artikel 2:67 lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening Cromstrijen 2017, artikel 437 lid 1 van het Wetboek van Strafrecht en artikel 2 lid 2 van het Uitvoeringsbesluit van artikel 437 lid 1 van het Wetboek van Strafrecht;

 

b e s l u i t
 •  

 • I.

  dat het Digitaal Opkopers Register (DOR) wordt aangewezen als doorlopend en gewaarmerkt register voor de in- en verkoop van gebruikte of ongeregelde goederen zoals bedoeld in artikel 2 lid 2 van het Uitvoeringsbesluit van artikel 437 lid 1 van het Wetboek van Strafrecht en artikel 2:67 lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening Cromstrijen 2017;

 • II.

  dat de registratie in het DOR verplicht wordt gesteld voor handelaren in gebruikte of ongeregelde goederen;

 • III.

  dat het voor handelaren in gebruikte of ongeregelde goederen niet langer is toegestaan een papieren registratie bij te houden;

 • IV.

  dat dit besluit in werking treedt op de dag na bekendmaking.

Aldus besloten op 19 december 2017.

De burgemeester,

J.J. Luteijn